Hammashoitokoneen testaus- ja vianetsintäohjelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
[10] + 46
Series
Abstract
Tässä diplomityössä esitellään hammashoitoyksikön testaukseen ja vianpaikannukseen suunniteltu ohjelmisto. Käsiteltävä hammashoitoyksikkö koostuu monesta keskenään kommunikoivasta toimilaitteesta, minkä vuoksi ei ole aina selvää, missä mahdollinen ongelma varsinaisesti syntyy. Työssä selvitettiin aluksi mitä puutteita eri käyttäjäryhmät näkevät nykytilanteessa ja miten diagnostiikkaan liittyviä asioita on muissa vastaavissa järjestelmissä ratkaistu. Havaintojen pohjalta kokeellisessa osuudessa toteutettiin LabVIEW -kielinen ohjelmisto, joka pyrkii vastaamaan esitettyihin toiveisiin. Ohjelma kerää hoitoyksikön CAN -viestiväylältä tietoja ja esittää ne helpossa muodossa käyttäjälle. Tuloksena on hoitoyksikön tarpeisiin räätälöity ohjelma, joka helpottaa ongelmien löytämistä ja jota voidaan soveltaa sekä tuotekehitys-, kokoonpano- että huoltoympäristössä.

This thesis presents a software application intended to help in the testing of and diagnosing problems in a dental treatment unit. The unit comprises several subsystems and often it is not clear where exactly some particular problem originates. Different user groups were asked what kind of diagnostic functionality they would like to have. Based on the findings an application was created in LabVIEW to answer these needs. The purpose of the application is to gather data from the CAN bus of the treatment unit and present it in a readable format. The resulting tailored communication analysis application makes it possible to more easily pinpoint issues in the research and development, production and maintenance stages of the product.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Inkiläinen, Veijo
Keywords
dental treatment, CAN-bus, diagnostics, testing, hammashoito, CAN-väylä, toimilaite, diagnostiikka, vianpaikannus
Other note
Citation