Tutkimus ylisoonisen lentokoneen paineaallosta ja sen maassa aiheuttamista häiriöistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1967
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
98 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Linnaluoto, Veikko
Thesis advisor
Lumio, J
Keywords
Other note
Citation