Optimisation and special features of a steel works' recovery gas fired combined-cycle power plant

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 91 + liitt. (+7)
Series
Abstract
Terästehtaan prosessikaasujen hyödyntäminen kombiprosessin polttoaineena on tekniikkana vasta kehittymässä. Maailmalla on käytössä muutama laitossovellus, mutta Suomessa sellaista ei ole vielä toteutettu. Rautaruukki Oy:n Raahen tehtaille on kaavailtu rakennettavaksi terästehtaan prosessikaasua käyttävä kombivoimalaitos. Diplomityössä tarkastellaan terästehtaan prosessikaasua polttoaineenaan käyttävän kombivoimalaitoksen erityispiirteitä ja optimointia. Työssä käsitellään terästehtaan voimalaitokselle asetettavia vaatimuksia ja kombilaitoksen erityispiirteitä käyttäen esimerkkinä Raahen terästehdasta. Lisäksi tarkastellaan, miten kombivoimalaitoksen konseptivalinta ja optimointi etenee projektin esisuunnitteluvaiheessa. Työssä kuvataan valintojen ja optimoinnin perusteita sekä suunnittelussa käytettäviä työkaluohjelmia. Koska työ perustuu Rautaruukki Oy:n Raahen terästehtaan ja uuden kombivoimalaitoksen suunnitteluun, siinä esitellään myös terästehtaan valmistusprosessia sekä tehtaan kaasu- ja lämpötaseita. Terästehtaan kombilaitoksen tärkeimmät erityispiirteet liittyvät polttoaineen käsittelyjärjestelmiin, mitoitukseen ja laitoksen kaasuturbiiniin. Kombilaitoksen kaasuturbiinin on oltava matalalämpöarvoisen polttoaineen käyttöön pystyvä erikoismalli. Voimalaitos mitoitetaan eri tavalla kuin yhteistuotantolaitokset yleensä. Terästehtaan kombilaitos mitoitetaan prosessikaasujen polttoainetehon eikä tehtaan lämpökuorman perusteella. Polttoainejärjestelmän erikoisuutena ovat kaasujen puhdistuslaitteet, polttoainevirtaa tasoittava kaasukello, prosessikaasujen sekoitusasema sekä suuret polttoainekaasukompressorit.
Description
Supervisor
Mankki, Pirjo
Thesis advisor
Kareoja, Antti
Keywords
Other note
Citation