ISO 9000 perusteisen laatujärjestelmän soveltaminen rakennuspuusepänteollisuudessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Sipi, Marketta
Keywords
Other note
Citation