Hypertodelliset heterot — Mainoskuvan vaikutuksesta yksilön seksuaaliseen suuntautumiseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
41
Series
Abstract
Opinnäytteeni on kirjallinen tutkielma mainoskuvan vaikutuksesta yksilön seksuaaliseen suuntautumiseen. Lähestyn aihetta feministisestä sekä queer-näkökulmasta. Mainoskuvaa alettiin tutkia heteronormeja kritisoivasta näkökulmasta vasta kymmenisen vuotta sitten. Mainoskuva esittelee katsojalleen representaatioita elämästä. Useimmiten se haluaa puhutella suurinta osaa yleisöstään, ja valitsee siksi kohderyhmäkseen yhteiskunnan oletusarvot – heterot. Samassa hypertodellisuudessa esiintyy oletus lisääntymisestä, ja perhe edustaa muuttumatonta instituutiota. Imitaation kautta representaatiot siirtyvät takaisin yhteiskuntaan, jossa ne toistavat ja ylläpitävät normeja. Tutkin opinnäytteessäni vuosituhannen vaihteen ja 2000-luvun mainontaa, ja pyrin vastaamaan kysymykseen ”Tekeekö mainoskuva heteroita?”.

My bachelor thesis is a written study about how advertisement affects to one's sexual orientation. I'm approaching the subject from feministic and queer point of view. Critical study about heterosexuality as a standard in advertisement became a new topic of research approximately ten years ago. Advertisement introduces representations about life to it's viewer. Most often it aims to reach the highest possible part of the audience, and therefore chooses the default value as a target group, which means heterosexuals. In the same hyper reality reproduction is a presumption, and family stands for a immutable institution. There representations are transferring to the society via imitation, remaining norms. In the thesis I'm researching the advertisement of the late 90s to present, aiming to answer the question "Is advertisement creating heterosexuals?".
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Heinänen, Saku
Keywords
mainoskuva, queer, feminismi, seksuaalisuus, sukupuoli, hyperrealismi
Other note
Citation