Performance of Multimedia Home Platform Services - a Case Study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
70+8
Series
Abstract
Suomessa digitaalisen television lisäarvopalvelut toteutetaan Multimedia Home Platform (MHP) alustaa hyväksi käyttäen. Parhaillaan menossa on lisäarvopalveluiden pilotointivaihe, jossa kerätään kokemusta lisäarvopalveluiden toteutuksesta ja käyttämisestä. Eräs esiin noussut ongelma on lisäarvopalveluiden hitaus: sovelluksien käynnistyminen kestää pitkään, käynnistymisajoissa esiintyy hajontaa ja käytön aikaisessa suorituskyvyssäkin olisi parannettavaa. Tässä työssä toteutettiin staattisesta sisällöstä koostuva informaatiopalvelu digitaaliseen televisioon. Työssä tutkittiin tehokkuusnäkökulmasta eri vaihtoehtoja palvelun toteuttamiseen. Palvelu toteutettiin ensiksi käyttämällä kaupallista XHTML-selainta ja seuraavaksi omana DVB-J sovelluksena, jossa hyödynnettiin Javan, MHP:n ja objektikarusellin optimointimenetelmiä. Käynnistysaikaa voi pienentää lataamalla sovelluksia etukäteen set-top boksin muistiin ennen kuin ne käynnistetään. Työssä toteutettiin vielä tällainen sovellus, joka käynnistyy automaattisesti kanavalle tultaessa ja aloittaa sitten etukäteen latauksen. Testien perusteella tärkeimpiä suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat objektikarusellin pakkaaminen ja sisällön ja sovelluksen erottaminen toisistaan objektikarusellissa. Itse sovelluksen toteutuksessa on tärkeää suosia asynkronisia metodikutsuja, jotta sovelluksen käyttöliittymästä saadaan nopeasti reagoiva. Sovelluksen pieni koko on tärkeä edellytys sovelluksen nopealla käynnistymisellä. Tällä hetkellä hyvänä nyrkkisääntönä sovelluksen kooksi voi pitää alle 100 kilotavua. Työssä käytettiin tavukoodioptimoijaa sovelluksen koon pienentämiseen, minkä tuloksena sovelluksien koko pieneni 25-40%. Myös sovelluksien etukäteen lataamisella voidaan pienentää käynnistymiseen kuluvaa aikaa, eikä käynnistymisajoissa esiinny enää tällöin niin suurta hajontaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että sovellus on ehtinyt suorittaa etukäteen latauksen ennen kuin sovellus käynnistetään.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Ollikainen, Ville
Keywords
MHP, MHP, object carousel, objektikaruselli, Java, Java, performance, suorituskyky, efficiency, tehokkuus, optimization methods, optimointimenetelmät, optimization techniques, optimointitekniikat, performance tuning, suorituskyvyn parantaminen
Other note
Citation