Using Open-Source Solutions in Agile Software Development

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
xii + 73 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Nykyisille ohjelmistojärjestelmille asetetaan yhä korkeampia odotuksia. Uusien järjestelmien kehittäminen ei enää ole käytännössä mahdollista ilman ulkoisia ohjelmistokirjastoja ja työkaluja. Kehitystyön tueksi on kehitetty monia kaupallisia uudelleen käytettäviä kirjastoja. Nykyään myös avoimen lähdekoodin ratkaisuja alkaa olla saatavilla käytännössä kaikkien ohjelmistokehityksen osa-alueiden tueksi. Lisähaasteena ohjelmistokehityksessä on nykyisen liike-elämän tarpeiden vaihtelevuus. Asiakkaat olettavat ohjelmistoprojektien mukautuvan muuttuviin vaatimuksiin myös myöhäisessä vaiheessa kehitysprojektia. Perinteisissä kehitysprosesseissa vaatimukset yritetään määrittää mahdollisimman tarkasti projektin alussa, ja niiden muutoksiin on hankala reagoida. Uudehkot ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät asettavat muutoksen kehitysprosessin keskeiseksi tekijäksi. Tässä diplomityössä tutkitaan, kuinka hyvin avoimen lähdekoodin kirjastot, sovelluskehykset ja työkalut toimivat ketterässä ohjelmistokehitysprojektissa. Työssä käytetään kaupallista projektia tutkimuskohteena. Projektiin on valittu joukko yleisesti käytettyjä avoimen lähdekoodin ratkaisuja ohjelmistokehityksen tueksi. Projektia hallinnoidaan käyttäen ketteriä menetelmiä. Projekti tuloksineen mitataan ja arvioidaan käyttäen hyväksi ohjelmiston laadullisten ominaisuuksien arviointiin tarkoitettuja sekä ketterien menetelmien käyttöönottoa arvioivia mittareita. Saatuihin tuloksiin ja subjektiiviseen arviointiin perustuen johtopäätöksenä voidaan sanoa, että avoimen lähdekoodin ratkaisut voidaan onnistuneesti yhdistää ketterään ohjelmistokehitysprojektiin. Useat tutkittujen sovelluskehysten ja työkalujen ominaisuudet tukivat hyvin ketteriä menetelmiä.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Sahlberg, Jukka-Petri
Keywords
agile, ketterät kehitysmenetelmät, open source, avoin lähdekoodi, software development, ohjelmistokehitys, software library, ohjelmistokirjasto, framework, sovelluskehys, tool, käytäntö, practice
Citation