Skall projekteras och konstrueras en turbåt, för minst 150 passagerare (20 sovplatser), till linjen Åbo - Nago - Korpoström. Hastigheten bör vara minst 12,5 knop. Stabiliteten skall vara tillräcklig i alla fall. Undersökes huru manövreringsförmågan kunde förbättras, samt dess inverkan på fartygets ekonomi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1932
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
106
Series
Description
Supervisor
Helle, E. J.
Keywords
Other note
Citation