Lainerin kriittisten lujuusominaisuuksien hallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-06-14
Department
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
P3003
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
104+6
Series
Description
Supervisor
Maloney, Thaddeus
Thesis advisor
Hanhikoski, Sanna
Virkkunen, Teuvo
Keywords
laineri, puhkaisulujuus, puristuslujuus, vetojäykkyys, suihkusuhde, huulivirtaama
Other note
Citation