Reunojen muotoilun vaikutus tasomaisten lautasjousten jousto-ominaisuuksiin ja dynaamiseen kuormitettavuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1970
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
54 (+49)
Series
Description
Supervisor
Teeri, Niilo
Keywords
Other note
Citation