Kokoonpanotelakan runkomuutostöiden priorisointi riippuvuussuhdematriisilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
fi
Pages
87+5
Series
Description
Supervisor
Remes, Heikki
Thesis advisor
Myllylä, Johanna
Keywords
kokoonpanotelakka, muutoshallinta, runkomuutokset, riippuvuussuhdematriisi, työvaiheiden priorisointi
Other note
Citation