Laskelmat aurinkosähkön arvosta

No Thumbnail Available
Files
Salmi_Elias_2024.pdf (1.11 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-10
Department
Major/Subject
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Mcode
ELEC3013
Degree programme
Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Uusiutuva energia on ratkaisu tulevaisuuden kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Uusiutuvista energialähteistä nopeinta kasvua tekee aurinkoenergia. Suurin osa tästä kasvusta tulee pientuottajilta. Yksityishenkilöille aurinkosähköjärjestelmän hankinta voi olla suuri investointi. Teknologian kehittyminen ja kustannusten lasku ovat tehneet aurinkopaneelien hankkimisesta entistä houkuttelevampaa. Tässä kandidaatintyössä tehtiin kirjallisuuskatsaus aurinkosähkön tuotannosta ja sen kannattavuudesta. Lisäksi toteutettiin kannattavuuslaskelmat Etelä-Suomessa sijaitsevalle aurinkosähköjärjestelmälle. Työn tavoitteena on selvittää, onko kiinteistön järjestelmä kannattava ja saada käsitys tuotetun aurinkosähkön hinnasta. Työssä lasketaan investoinnin takaisinmaksuaika, nettonykyarvo ja aurinkosähkön LCOE. Kirjallisen tutkimuksen ja laskelmien perusteella voidaan todeta aurinkosähköjärjestelmän olevan kannattava Etelä-Suomessa. Alueen säteilymäärällä, paneelien suuntauksella ja sähkön pörssihinnalla on suuri vaikutus järjestelmän kannattavuuteen. Omakotitaloihin hankittu tyypillinen aurinkosähköjärjestelmä voi luoda usean sadan euron säästöjä vuotuiseen sähkölaskuun. Todelliset säästöt kuitenkin tiedetään vasta jälkikäteen sähkön pörssihinnan vaihtelun takia. Tuotetusta aurinkosähköstä ei joudu maksamaan sähköveroa eikä sähkönsiirtoa. Pääsääntöisesti tuotetun aurinkosähkön omakäyttö on kannattavampaa kuin verkkoon myyminen. Tulevaisuudessa aurinkosähkön tuotantohinnan odotetaan laskevan entisestään, mikä parantaa sen kannattavuutta. Parempi taloudellinen kannattavuus lisää aurinkosähkön suosiota, jolla on positiivinen vaikutus kestävän kehityksen luomiseen.
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
aurinkosähkö, aurinkosähköjärjestelmä, pientuotanto, kannattavuus
Other note
Citation