Taistelujärjestelmien integrointi perinteiseen laivatekniseen suunnitteluun

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-08-22
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
fi
Pages
79 + 2
Series
Description
Supervisor
Romanoff, Jani
Thesis advisor
Holopainen, Janne
Keywords
laivasuunnittelu, sota-alukset, suunnitteluprosessi, riippuvuussuhdematriisi (DSM), järjestelmäintegraatio, tietotarpeet
Other note
Citation