A dialogue with glass

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
265
Series
Abstract
Finnish glass industry is going through turbulence with factories closing down and schools being uncertain of their future. Now is the time for collaboration. Our thesis started with filming in the village of Nuutajärvi for 12 days over the period of 3 months capturing over 50 hours of film. After that we engaged glass not just as designers but also as facilitators; using methods based on chance operations, score and our own intuition we discovered different ways of using moulds and invented games to push the students to blow outside their glass bubble. We explored, experimented and captured the process. This resulted in pieces of glass with unique processes behind them showing the marks of the moulds, makers and mistakes. The collaborative and participatory approach brought us closer to the people working within the industry. We got new friends, new ideas and new opportunities.

Suomen lasiala on menossa vaikeiden aikojen läpi tehtaiden lopettaessa toimintansa ja koulujen eläessä epävarmuudessa. Nyt on aika tehdä yhteistyötä. Opinnäytteemme alkoi kuvaamalla Nuutajärven lasikylässä 12 päivää kolmen kuukauden ajanjaksona tallentaen yli 50 tuntia filmimateriaali. Tämän jälkeen lähestyimme lasia emme pelkästään muotoilijoina vaan myös fasilitaattoreina; käyttämällä sattumaan, käsikirjoitukseen ja intuitioomme perustuvia metodeja löysimme erilaisia tapoja käyttää muotteja ja keksimme pelejä työntämään opiskelijat puhaltamaan "lasikuplansa" ulkopuolella. Tutkimme, kokeilimme ja tallensimme prosessin. Tästä syntyi lasiesineitä, joilla on takana uniikki prosessi paljastaen muottien, tekijöiden ja virheiden jäljet. Yhteistyöhön perustuva ja osallistuva lähestymistapa toi meidät lähemmäksi alalla työskenteleviä ihmisiä. Saimme uusia ystäviä, uusia ideoita ja uusia mahdollisuuksia.
Description
Supervisor
Salli, Timo
Thesis advisor
Kauppila, Toni
Salakari, Elina
Keywords
Exploration, collaboration, glass, tacit knowledge, intuition, tools, craft, maker, performance, score, design, avant-garde, studio glass, arts and crafts, tutkimus, yhteistyö, lasi, hiljainen tieto, intuitio, työkalut, käsityö, tekijä, peformanssi, käsikirjoitus, muotoilu, avant-garde, studiolasi, arts and crafts
Other note
Citation