Software maintenance reporting

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
82 s + liitt. 10
Series
Abstract
Ohjelmiston ylläpidolla tarkoitetaan ohjelmiston muuttamista jakelun jälkeen esimerkiksi vikojen korjaamiseksi tai suorituskyvyn parantamiseksi. Ohjelmiston ylläpito on pitkäkestoisin ja kustannuksiltaan kallein ohjelmiston elinkaaren vaiheista. Tämän vuoksi ylläpidon seurantaan ja raportointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tutkimuksen tavoitteena oli määritellä yhtenäinen ohjelmiston ylläpidon raportointimalli suomalaisen ohjelmistotuoteyrityksen erään liiketoiminta-alueen neljälle tuotteelle. Kirjallisuusosuudessa käydään läpi ohjelmiston ylläpitoa ja ylläpitoprosessin eri vaiheita sekä mittaamista ohjelmistokehityksessä. Mittaamisen yhteydessä perehdyttiin Goal-Question-Metric (GQM) menetelmään, joka on laajasti tunnettu menetelmä mittarien määrittelemiseen. Tutkimus- ja tiedonkeräysmenetelminä tutkimuksessa käytettiin haastatteluja, analysoitiin kohdeyrityksessä käytössä olevaa virhetietokantaa ja sovellettiin käytännössä GQM-menetelmää. Haastatteluiden avulla kerättiin tietoa ylläpidon raportoinnin nykytilanteesta kohdeyrityksessä sekä saatiin selville odotuksia ja toiveita ylläpidon raportoinnille. Haastattelujen antamien tulosten, GQM-menetelmän ja kirjallisuuden avulla syntyi yhtenäinen ohjelmiston ylläpidon raportointimalli. Raportointimalli sisältää 12 mittaria sekä raporttipohjan säännöllistä ylläpidon raportointia varten.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Kymäläinen, Leena
Keywords
measurement, mittaaminen, software metrics, mittari, software maintenance, GQM, ohjelmiston ylläpito
Citation