Katsomot akustisissa esitystiloissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2015
Major/Subject
Julkiset rakennukset
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
238 + 12
Series
Abstract
Diplomityön aiheena on katsomot akustisissa esitystiloissa. Akustisilla esitystiloilla tarkoitetaan tässä työssä esitystiloja joita on suunniteltu käytettävän pääasiallisesti ilman äänen sähköistä vahvistusta. Tällaisia ovat esimerkiksi konsertti-, ooppera- ja teatterisalit. Näin käsittelyn ulkopuolelle rajautuvat muun muassa stadionit, areenat ja sähköisesti vahvistetun musiikin esityspaikat. Työssä on tutkittu akustisten esitystilojen katsomoiden osatekijöitä ja suunnittelua, ja etsitty vastausta kysymykseen, millaiset katsomot sopivat mihinkin tarkoitukseen. Akustisten esitystilojen katsomoita on lähestytty monitahoisesti, aihealueeseen liittyvän keskeisen kirjallisuuden sekä asiantuntijahaastatteluiden kautta. Yleisön ajatuksia katsomoista ei ole Suomessa juurikaan tutkittu, joten yleisön näkökulmaa täydentämään on toteutettu pääkaupunkiseudun aktiiviselle kulttuuriyleisölle suunnattu kysely katsomoista. Työssä esitellyt näkökulmat katsomoon; esitystilan suunnittelijan, esityksen suunnittelijan, esiintyjän, tutkijan ja viranomaisen sekä yleisön näkökulmat eivät muodostu toisilleen vastakkaisiksi, vaan valottavat eri puolia akustisten esitystilojen katsomoista ja niiden suunnittelusta. Koska katsomoiden historia luo pohjan tämän hetken katsomoiden suunnittelulle, on katsomoiden vaiheita kartoitettu työssä arkaaisen ajan Kreikasta nykypäivään. Halki historian, katsomot on suunniteltu yleisön ja esiintyjän kohtaamista varten ja takaamaan yleisölle parhaat mahdolliset edellytykset esityksen kuuntelulle ja katselulle. Näistä tavoitteista syntyneiden muotojen lisäksi esitystilojen ja katsomoiden arkkitehtuuri on usein heijastanut aikansa yhteiskunnallisia rakenteita ja ihanteita. Katsomosuunnittelun oleellisimmaksi lähtökohdaksi on työssä tunnistettu ihmisen aisteille soveltuvat olosuhteet. Akustisten esitystilojen katsomon muotoa ja etäisyyksiä määrittävät aistien rajat ja erityisesti kullekin taidelajille sopiva akustiikka. Diplomityössä katsomon arkkitehtuuri on jaettu neljään osatekijään: katsomon muoto ja suhteet, katsomon toiminnallinen suunnittelu, katsomon ergonomia sekä katsomoiden esteettömyys. Työssä on tutkittu näitä osatekijöitä ja koottu tietopaketti katsomoiden suunnittelun avuksi.

This thesis studies auditorium design. The objective of the study is to find out what the main characteristics of an auditorium are, and which factors influence the design work. This is pursued from multiple view points, in order to build a comprehensive understanding of the phenomena. Specialists have been interviewed, to complement the sources found in key-literature. Since virtually no audience surveys on auditoria seem to exist, the material is further supplemented with an audience survey. To understand the essence of auditoria, their evolution is studied from Archaic Greece to modern day. The primary objective for any auditorium throughout history has been to connect the audience and the performer, as well as to provide the audience with best possible circumstances for hearing, seeing and experiencing the performance. In addition to this, the architecture of the auditorium has often mirrored the ideals of the society surrounding it. The history of auditoria is the foundation for the design of future auditoria. Auditorium architecture creates the frame, within which the audience and performer can meet. It enables certain audience-artist –relationships, whilst excluding some. It also defines how every member of the audience exists in relation to one another. An environment intended for human senses has been recognized as the foundation of auditorium design. The shape and the distances within an auditorium are defined by the limitations of the senses, as well as the demands set by acoustics for each art form. In this study, auditorium design is further divided into four components, the shape and the size of an auditorium, the functional planning of an auditorium, ergonomics in an auditorium and as well as the accessibility of auditoria. These components are studied and the results gathered into design guidelines for auditoria.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Lepoluoto, Ari
Möller, Henrik
Keywords
katsomo, katsomon suunnittelu, sali, yleisö, kysely, akustiikka
Other note
Citation