Väkivallan kuvittaminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvaus
Language
fi
Pages
40
Series
Abstract
Tämä kirjallinen kandidaatin opinnäyte tarkastelee modernin länsimaalaisen elokuvan kuvallisia keinoja käsitellessä väkivaltaa. Tavoitteena on löytää elokuvaajan työkaluja kuvallisen kerronnan vahvistamiseksi, kun väkivaltaa käsitellään draamassa tai komediassa. Voiko joku kuvallinen ratkaisu toimia yhtä hyvin draamassa kuin komediassa, vai onko tyyleille olemassa omat sääntönsä? Opinnäyte jakaantuu viiteen osaan. Ensimmäisessä osassa paneudutaan väkivaltaisen elokuvan historiaan ja sen syntyyn sekä määritellään opinnäytteen laajuus. Toisessa osassa pohditaan väkivallan lumoa ja sitä, miksi se on aina ollut yleisöjen mielestä kiehtovaa, nautinnollista ja viihteellistä. Elokuvaajan rooli ja kuvallisen tyylin määrittely väkivaltaa käsitellessä katetaan kolmannessa osassa. Neljännessa perehdytään eri kohtausesimerkkien kautta tragedian ja komedian tapaan käsitellä väkivaltaa ja analysoidaan käytettyjen kuvallisten keinojen tavoitteita. Tämä esitys kattaa kolme eri kuvallista keinoa: elliptinen kerronta, yhden kuvan metodi ja gore. Esimerkkeinä ovat elokuvat 12 Years a slave (2013), American Psycho (2000), Hunger (2008), Pulp Fiction (1994), Snatch (2000), Shaun of the Dead (2004). Viidennessä ja viimeisessä osassa heijastetaan kohtausanalyysiä kuvaajan työnkuvaan ja kuvakerronnan vaikeuteen. Työn lopussa rinnastetaan huomatut haasteet kirjoittajan omaan työhön eli BAF-lyhytelokuvaan Ödeö (2015). Pohdinnassa ja alustuksessa käytetään suomalaisen elokuvatutkijan Henry Baconin ajatuksia katsojan kokemasta katharsiksen tunteesta ja väkivallan oikeutuksesta. Komedian ja tragedian eroavaisuuksia ja ominaisuuksia on tarkasteltu Aristoteleen kirjoittaman "Poetics" teoksen kautta.
Description
Supervisor
Ronkainen, Rauno
Thesis advisor
Ronkainen, Rauno
Keywords
väkivalta, elokuvaus, elliptinen kerronta, yhden kuvan metodi, Gore
Other note
Citation