Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Power Systems and High Voltage Engineering
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
101, [9]
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkasteltiin Fortum Sähkönsiirto Oy:ssä käytössä olevaa PowerGrid-verkkotietojärjestelmää. Järjestelmää tarkasteltiin erityisesti yleissuunnittelun näkökulmasta. Työn ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa nykyiseen järjestelmään tarvittavia muutoksia ja lisäominaisuuksia, joiden avulla järjestelmä tukee tulevaisuudessa paremmin yleissuunnittelua. Verkkotietojärjestelmän ominaisuuksien arvioimiseksi diplomityössä tehtiin yleissuunnitelma Hyvinkään alueen keskijänniteverkolle. Yleissuunnittelun eri vaiheiden aikana pyrittiin hyödyntämään nykyistä verkkotietojärjestelmää mahdollisimman monipuolisesti sekä esitettiin kehitysehdotuksia. Nykyistä verkkotietojärjestelmää ei pystytty hyödyntämään kaikissa yleissuunnittelun eri vaiheissa. Tämän takia PowerGridin lisäksi yleissuunnitteluun käytettiin LuoVa-prototyyppiohjelmaa. Yleissuunnitteluprosessin aikana ilmeni useita kehitystarpeita nykyiseen verkkotietojärjestelmään. Esille nousseet kehitystarpeet kohdistuvat nykyisen verkkotietojärjestelmän laskentoihin, suunnitelmien hallintaan sekä järjestelmän käytettävyyteen.

This thesis focuses on the network information system PowerGrid used at Fortum Sähkönsiirto PLC. The system was examined especially from point of view of long-term planning. The aim of this thesis was to pinpoint improvements and additional features that would enable the present system to be better exploited for long-term planning. A long-term plan was designed and proposals were presented for the development of the medium voltage network in the area of Hyvinkää. During the planning process features of the present network information system were exploited as much as possible. The study showed that the present network information system could not be exploited in every stage of the planning process. As a result LuoVa prototype software was also used in the planning process. The long-term planning process identified several areas in the present system requiring improvement, involving calculations, controlling the plans in the system as well as the usability of the system.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti; Prof.
Thesis advisor
Laurila, Risto; DI
Keywords
network information system, long-term planning, medium voltage network, verkkotietojärjestelmä, yleissuunnittelu, keskijänniteverkko
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010138