Gud ur Maskinen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Film och tv-manuskript
Language
sv
Pages
20+1
Series
Abstract
Det dramatugiska verktyget Deus ex machina definieras som en extern kraft som oftast mot slutet av en berättelse löser konflikter. Deus ex machina betyder ”gud ur maskinen” eller ”guds maskineri” och härstammar från antikens grekland där teaterpjäser ofta slutade med att en gud eller gudinna hissades ner på scen, med hjälp av en kran (maskineriet i fråga), för att rädda dagen. Bruket av Deus ex machina inom skrivandet av film anses förbjudet. Då en omotiverad kraft löser huvudpersonens problem berövas huvudpersonen av möjligheten att överkomma sin motkraft och därmed växa som karaktär. Huvudpersonens förvandlingsbåge förblir ofärdig. Resultatet är att tittaren ofta känner sig förvirrad eller lurad. I kandidatarbetet undersöks ifall Deus Ex Machina kan användas för att gynna filmberättandet. Kan man använda Deus ex machina för att göra filmen bättre? I arbetet tar jag upp kända exempel på bruket av Deus ex machina i film och analyserar dem. Jag försöker även vidare specificera definitionen på Deus ex machina, genom att skilja på interna och externa variationer av verktyget, dvs. ifall den omotiverade handling sker via huvudpersonen eller på grund av yttre faktorer. Efter en definitions- och avgränsningsdel går arbetet systematisk genom ett tiotal genren och jämför filmer inom genren. Finns det mönster i bruket av Deus ex machina inom t.ex. sciencefiction eller äventyrsfilm? Är det mera tillåtet att använda Deus ex machina då man skriver komedi än då man skriver romantisk dramafilm? Kan en film bli roligare med medvetet bruk av Deus ex machina? Hur är det med filmer som baserar sig på verkliga händelser? Arbetet strävar efter en allmän förståelse av Deus ex machina och dess bruk, snarare än en fördjupad analys. Ämnet är brett och analysen förblir lika bred.
Description
Supervisor
Koivumäki, Marja-Riitta
Thesis advisor
Koivumäki, Marja-Riitta
Keywords
Deus ex Machina, D.E.M., manuskript, manus, Deus, ex, Machina, dramaturgi
Other note
Citation