Miten valaistuksella voidaan lisätä kaupunkitilojen viihtyisyyttä?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
21
Series
Abstract
Kaupunkitilojen valaisemisen historia ulottuu aina 1600- luvulle, jolloin ensimmäisten katulyhtyjen valonlähteenä olivat kynttilät. Tätä seuraavia kehitysaskeleita olivat kaasu- ja öljylyhdyt, kunnes 1800- luvulla valaistus alkoi hehkulampun keksimisen myötä sähköistyä. Kaupunkitiloja alettiin valaista ennen kaikkea turvallisuuden lisäämiseksi ja vielä pitkälle 1900- luvun puolella kaupunkivalaisemista määrittelivät funktionaaliset tarkoitusperät. Valaistuksen esteettisiä mahdollisuuksia kaupunkitilojen viihtyisyyden lisääjinä on alettu hyödyntää suuremmissa määrin vasta viimeisten vuosikymmenten aikana. Esteettisen aspektin esiinnousu johtuu erityisesti teknologian suomien valaistusmahdollisuuksien ja -keinojen kirjon laajenemisesta. Myös nykyaikaisen, ekologisen valaistusvälineistön yhä pienenevä energiankulutus on syynä valaistuksen aiempaa laajempaan hyödyntämiseen. Suomessa ja muilla pohjoisilla alueilla valaistuksella on erityisen suuri potentiaali kaupunkiympäristön laadun kannalta, koska pimeää aikaa on runsaasti. Tähän onkin jo havahduttu monissa kaupungeissa ja valaistus on otettu aiempaa vahvemmin osaksi kaupunkisuunnittelua sekä epävirallisempaa julkisten tilojen muokkaamista. Laadukkaassa valaistussuunnitelmassa on huomioitu turvallisuusnäkökulma sekä hyödynnetty mahdollisuutta luoda valaistuksen avulla erilaisia ja mahdollisesti ajankohdan tai tarkoituksen mukaan vaihtuvia tunnelmia. Hyvällä valaistuksella voidaan myös luoda tilallista selkeyttä sekä korostaa paikan identiteettiä. Valaistussuunnittelun painoarvo kaupunkitilojen tekijänä tulee todennäköisesti yhä kasvamaan lisääntyvien mahdollisuuksien myötä, mutta alan kehitystä rajoittaa Suomessa suunnittelun epäselvä työnjako eri ammattiryhmien kesken sekä koulutustarjonnan puute.
Description
Supervisor
Lindgren, Tommy
Thesis advisor
Lindgren, Tommy
Keywords
valaistus, kaupunkitila, viihtyisyys, placemaking, kaupunkikuva
Other note
Citation