Murtourakäämitykset sekä moninapaisten suurgeneraattoreiden murtoura-aaltokäämitysten uralukujen valinta huomioonottaen käytännölliset näkökohdat levypaketin rakenteessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1949
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Hakanen, Tauno
Keywords
Other note
Citation