Laivaverkon suojauksen mallinnus HIL-simuloinnissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
Elektroniikka ja sovellukset
Mcode
S3007
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
67+8
Series
Abstract
Tässä työssä määritellään HIL-simulaatio (Hardware in Loop), jolla simuloidaan laivoihin toimitettavan sähköjärjestelmän järjestelmätason toimintaa. Simulaatiolla pyritään vähentämään laivan käyttöönoton nousseita kustannuksia. Aluksi työssä esitellään sähköverkon rakenne ja siihen kuuluvat laitteet. Näistä isoimmat on otettu mukaan, kuten generaattorit, päätaulu, muuntajat, taajuusmuuttajat ja moottorit. Jokaista laivassa olevaa komponenttia ei huomioida. Tämä jälkeen esitellään tarkemmin päätaulun suojausta ja releisiin liittyviä ominaisuuksia. HIL-ympäristöön kytkettävät releet ovat työn tärkein osa-alue. Lopuksi määritellään simulaation vaatimukset. Simulointi ostetaan avaimet käteen -periaatteella, mutta toimitus ei ehdi tapahtua tämän työn aikana. Kahden vaihtoehdon väliltä valitun yrityksen osaaminen todennetaan erikseen määriteltävällä IEC61850-standardiin liittyvällä GOOSE-testillä. Määritelty GOOSE-testi tuotti odotetun kaltaisia tuloksia. Simulaation vaativuusmääritykset onnistuivat hyvin ja saatujen tarjousten pohjalta valittiin paras yritys. Yrityksen nimeä ei julkaista, koska ostotapahtuma on vasta työn valmistumisen jälkeen.

This thesis defines a HIL-simulation (Hardware in Loop) that is used to simulate a system level behavior for devices in scope of supply. The simulation aims to reduce the increased commissioning costs. The vessel grid and corresponding devices are presented at first. The biggest devices are included such as generators, main switchboard, transformers, frequency converters and motors. Every component in the vessel are not included in the simulation. Next the main switchboard protection and relay functions are explained. The HIL-connected devices are the most important subject of the thesis. Last the simulation requirements are defined. The simulation will be bought as a turnkey solution but the purchase order will not be done during this thesis. A GOOSE-test according to IEC61850-standard is used to verify the chosen vendor capability for simulation. The defined GOOSE-test was successfully executed. Defining the simulation requirements was also successful and the best vendor were chosen. The name will not be published since the purchase order will take place later.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Kanerva, Sami
Keywords
hardware in loop, laivaverkko, simulointi, sähköjärjestelmä
Other note
Citation