Kysymysmerkki lautasella

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorTaipale, Ulla
dc.contributor.authorKauhanen, Opri
dc.contributor.departmentTaiteen laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorRajanti, Taina
dc.date.accessioned2014-05-20T12:27:55Z
dc.date.available2014-05-20T12:27:55Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractOpinnäytetyö sisältää kaksi osiota, taiteellisen ja kirjallisen, jotka kumpikin kantavat nimeä Kysymysmerkki lautasella. Kirjallinen osio yhdistää nämä kaksi osiota yhdeksi kokonaisuudeksi. Opinnäytteen aiheena on ruoan terveysvaikutukset ja taiteen mahdollisuudet vaikuttaa ruoan terveellisyydestä käytävään keskusteluun. Opinnäytetyö tekee kolme tutkimusmatkaa, joista yksi on taiteellinen osuus, Kysymysmerkki lautasella -taidenäyttely. Taidenäyttelyssä tutkitaan teosten kautta ruoan vaikutusta terveyteen kyseenalaistamalla totuttuja ajatusmalleja ja tuomalla esille voimakkaitakin mielipiteitä ruoan terveysvaikutuksista. Kirjallisen osion ensimmäinen tutkimusmatka on sosiaalisessa mediassa esiin nousseet mielipiteet, puheenaiheet ja tutkimukset, jotka käsittelevät länsimaisen ruokavalion mahdollisesti aiheuttamia sairauksia. Tutkimusmatka keskittyy sosiaalisessa mediassa esiintyviin ristiriitaisuuksiin ruoan terveysvaikutuksista eri tutkimusten välillä. Kirjallisen osion toinen tutkimusmatka pohtii taiteella vaikuttamisen mahdollisuuksia ja henkilökohtaista taidenäkemystä. Toinen tutkimusmatka yhdistää taiteellisen ja kirjallisen osion tutkimalla taiteen vaikutusmahdollisuuksia ruokakulttuuriin eri teos- ja näyttelyesimerkkien avulla ja esittelemällä dokumentoidun version Kysymysmerkki lautasella -taidenäyttelystä. Taidenäyttelyä verrataan toisiin taideprojekteihin ja pohditaan eri teosten sanomaa ja vaikutusta ruokakeskusteluun.fi
dc.description.abstractThe thesis includes two parts, an artistic and a literary, both of which go by the name Question Mark On A Plate. The literary part consolidates the two parts into a whole. The topic of the thesis is food’s effect on health, and the possibilities to influence on the debate of the healthiness of food by the means of art. The thesis makes three expeditions, one being the artistic part, Question Mark On A Plate art exhibition. Art exhibition explores the effect of food on health through art by challenging habitual ways of thinking and bringing forth even some quite strong opinions on the health effects of food. The first expedition of the literary part covers opinions, themes and studies from social network which covers diseases that may be caused by western diet. The Expedition focuses on the contradictories of the various studies regarding food’s effect on health. The second expedition of the literature part weighs the possibilities to influence through art and the personal view of art. The second expedition combines the artistic and the literary parts by exploring the possibilities to influence food culture by using different artworks and exhibitions by means of examples, including a documented recording from the Question Mark On A Plate art exhibition. This art exhibition is compared to other similar art projects and the messages of the separate works are reflected as well as their effects on the discussions regarding food.en
dc.format.extent32
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13085
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201405211850
dc.language.isofien
dc.programmefi
dc.subject.keywordruokafi
dc.subject.keywordterveysfi
dc.subject.keywordtaidefi
dc.subject.keywordvaikuttaminenfi
dc.subject.keywordsairaudetfi
dc.titleKysymysmerkki lautasellafi
dc.titleQuestion mark on a plateen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files