Tasorakenteiden ilmaääneneristävyyden arvioinnista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Date
2020-03-30
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
145-179
Series
Rakenteiden mekaniikka, Volume 53, issue 2
Abstract
Artikkelissa tarkastellaan rakenteiden ilmaääneneristävyyden laskennalliseen mää­rit­tämiseen liittyviä kysymyksiä rakennusinsinöörin näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan laat­to­ja ja niistä koostuvia kerroksellisia tasorakenteita. Johdetaan esiteltyjen yhtälöiden analyyttisia rat­kaisuja ja demonstroidaan niitä käyttäen ääneneristävyyden laskennallista määrittämistä.
Description
Keywords
ilmaääni, tasoaalto, ääneneristävyys, äänenläpäisevyyskerroin, ääneneristysluku, laatta, aaltoimpedanssi
Other note
Citation
Aalto , J 2020 , ' Tasorakenteiden ilmaääneneristävyyden arvioinnista ' , Rakenteiden mekaniikka , vol. 53 , no. 2 , pp. 145-179 . https://doi.org/10.23998/rm.85743