Analyysi suosituista Suomessa käytetyistä verkkosivuista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
49
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 1/2022
Abstract
Digitaaliset palvelut ovat osa meidän jokapäiväistä elämäämme. Teknologian kehittyminen on mahdollistanut uusien ja aina vaan hienompien ja monipuolisempien palvelujen kehittämisen. Samalla kun ICT-ratkaisujen käyttö kasvaa, näiden vaatima energia ja laitteiden valmistus jatkaa kasvuaan. Keskeinen alusta tieto- ja viihdepalveluille on ns. World Wide Web (WWW) eli tuttavallisemmin verkkosivut. Koko WWW-alusta on kehittynyt valtavasti 90-luvulta lähtien. Kun aikanaan verkkosivut koostuivat HTML-tiedostosta ja muutamista kuvista, niiden rakenne on nykyisin paljon monimutkaisempi. Sivun ytimen muodostava HTML-tiedosto on n. 1-2% koko sivun koosta ja valtaosa datasta koostuu grafiikasta, videoista, Javascript-kirjastosta ja kolmannen osapuolen lataamasta sisällöstä. HTTP Archive on tilastoinut verkkosivujen muutoksia vuosien saatossa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana työpöytäkoneille tarkoitetut verkkosivut ovat datan määrässä kasvaneet yli kolminkertaisiksi ja mobiililaitteiden sivut yli kymmenkertaisesti. Aikanaan mobiililaitteille tehdyt verkkosivut olivat selvästi kevyempiä, mutta tänä päivänä eroa ei juuri ole. Tässä raportissa on analysoitu suosittuja ja keskeisiä verkkosivuja Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon dataa eri palvelut käyttävät ja mihin tämä data kuluu sekä miten verkkosivujen käyttämän datan määrää voisi pienentää vaikuttamatta käyttökokemukseen. Mitä vähemmän digitaalinen palvelu käyttää dataa, sitä vähemmän sitä tarvitsee tallentaa, siirtää tietoverkoissa ja prosessoida päätelaitteissa. Datan kulutuksen pienentäminen on yksi tapa vaikuttaa ICT-alan kestävään kehitykseen.
Description
Keywords
verkkosivut, tietokone, älypuhelin, mobiili, data, HTML, WWW
Other note
Citation