Hold on. Let go. Installaatio

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in New Media
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Opinnäytetyöni koostuu taiteellisesta produktiosta sekä kirjallisesta osiosta. Taiteellinen työni on installaatioteos Otaniemeen, Media Labin tiloihin. Installaatio koostuu videoprojisoinnista, äänimaailmasta sekä suurista heliumpalloista, joihin on kiinnitetty ihmisten unelmia ja pelkoja. Kirjallisessa osiossa pyrin kuvailemaan mahdollisimman tarkasti taiteellista produktiotani ideasta installaatioksi sekä pohtimaan projektin aikana heränneitä kysymyksiä sekä luovan intohimon merkitystä työssäni. Kirjallisessa osiossa käsittelen myös luovuuteen liittyviä teemoja, kuten aika, pelot ja rohkeus sekä rikastava yhteisö. Lähestyin luovuuden teemaa installaation kautta. Tavoitteenani oli luoda elämyksellinen, helposti lähestyttävä teos, jota saa koskea. Valitsin installaation aiheeksi unelmat ja pelot, koska ne liittyvät läheisesti luovaan intohimoon. Unelmat ja toiveet kertovat meille elämämme suunnan. Ne kertovat, mitä kohden tulisi ponnistella. Unelmat vaativat rohkeutta toimia niin kuin haluaa - pelkäämättä arvostelua tai vähättelyä. Kysyin ihmisiltä verkon kautta heidän unelmistaan ja peloistaan. Vastaukset annettiin nimettöminä ja ne tulivat osaksi installaatiota; mustat pallot kantavat pelkoja ja valkoiset unelmia. Installaation toisena osana on video, mikä projisoidaan seinälle. Se symboloi omaa matkaani kohti unelmaani kahdellakin tasolla. Ensiksi, olen halunnut luoda tunnelman, joka on minun elämässäni tällä hetkellä vallitsevana; kaikki tuntuu hiukan epävarmalta, tulevaisuus on vielä sumuun verhottu enkä oikein tiedä mihin päin lähteä. Unelmat vievät kohti uutta, mutta toisaalta pelot epäonnistumisesta ja pärjäämisestä leijuvat myös ilmassa. Toiseksi, tämän installaatioteoksen myötä otan ensimmäiset konkreettiset askeleet kohti omaa unelmaani, taiteellista työskentelyä. Videon tavoitteena on ollut rakentaa tila, aika ja tunnelma; äänimaailma pyrkii rauhoittamaan ja herkistämään ajatuksia. Videokuvan avulla olen halunnut rakentaa mielentilaa; odottavaa ja toiveikasta.
Description
Supervisor
Asiala, Pipsa
Thesis advisor
Cavén, Kari
Keywords
installaatio, video, unelmat, pelot, luovuus, mediataide
Other note
Parts
  • Installaatio Otaniemeen Median laitokselle, keväällä 2014.
Citation