On the Strategic Importance of Building and Using Complex, Algorithmic Systems

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorSeppälä, Jane
dc.contributor.departmentTuotantotalouden laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Industrial Engineering and Managementen
dc.contributor.labStrategy and Venturingen
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorVuori, Timo, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.date.accessioned2024-05-10T09:00:34Z
dc.date.available2024-05-10T09:00:34Z
dc.date.defence2024-05-22
dc.date.issued2024
dc.description.abstractOrganizations build and use increasingly capable algorithmic systems to solve increasingly complex problems. As algorithmic systems become more powerful, they also become more complex and challenging to understand and manage. Thus, we face a situation where technologies are progressively used in high-stakes situations yet less well understood by traditionally trained managers and organizational scholars. Further, the wide use of such systems has strategic implications: the design of algorithmic systems influences strategic options available, strategy is operationalized into and enacted through such systems, and these systems influence emergent strategy. In this thesis, I explore how organizations build and use complex algorithmic systems and highlight the potential strategic implications of such systems. This thesis consists of three qualitative case studies in which building and using complex algorithmic technologies is at the forefront. Essay 1 explores how technological complexity affects post-merger integration dynamics at a large technology company. Focusing on the perceptions and behaviors of one focal unit in a situation of attempted synergy capture through portfolio streamlining, this study demonstrates how technological complexity affects strategic decision-making and illustrates the bi-directional influence between technological and strategic decisions. Essay 2 studies how a large retail organization develops and uses strategically important algorithmic tools. This study describes how strategy is encoded into the tools through the processes of negotiating a role for the tool, making abstract concrete through quantified measures, and materializing the emerging sense into the tool, and further, how tool use can induce masking of uncertainty by hiding technical details. These processes affect emergent strategy and strategizing dynamics. Essay 3 analyzes how a start-up organization develops and uses advanced speech recognition technology to provide transcription services and products. This study describes how the organization maintained and improved system performance as the system's scope was extended and identifies a set of organizational practices that enable this. This thesis makes three contributions. First, I describe the continuous interplay of the development and use of technology, typically described by organizational literature as two separate processes, thus conceptualizing technology development as an ongoing sensemaking process. Second, I contribute to the literature on strategy-as-practice by detailing the strategic role of complex algorithmic systems and recognizing and describing technology development as a strategic activity. I also portray how strategically important algorithmic systems are built and used and how such systems can influence strategizing dynamics. Third, I contribute to the emerging discussion on data practices by describing the essential and often ill-recognized role organizational processes that generate data and data practices play in building efficient algorithmic systems.en
dc.description.abstractOrganisaatiot rakentavat ja käyttävät yhä kyvykkäämpiä algoritmisia järjestelmiä ratkaistakseen yhä vaikeampia ongelmia. Kun algoritmisten järjestelmien kyvykkyys kasvaa, ne myös tulevat haastavammiksi ymmärtää ja johtaa. Näin ollen algoritmisia teknologioita käytetään yhä enemmän ja yhä tärkeämmissä päätöksentekotilanteissa, mutta perinteisesti koulutetut johtajat sekä organisaatiotutkijat ymmärtävät niitä huonommin. Lisäksi näiden järjestelmien laajalla käytöllä on myös strategisia seurauksia: ne vaikuttavat strategisiin vaihtoehtoihin ja kehkeytyvään strategiaan, ja strategiaa toteutetaan niiden kautta. Tutkin tässä väitöskirjassa miten organisaatiot rakentavat ja käyttävät monimutkaisia algoritmisia järjestelmiä ja tämän strategisia vaikutuksia. Väitöskirja koostuu kolmesta laadullisesta tapaustutkimuksesta, joissa keskiössä on monimutkaisten algoritmisten teknologioiden rakentaminen ja käyttö. Essee 1 tutkii, miten teknologinen monimutkaisuus vaikuttaa suuren teknologiayrityksen fuusion jälkeiseen integraatiodynamiikkaan. Tämä tutkimus keskittyy yhden ryhmän havaintoihin ja käyttäytymiseen tilanteessa, jossa organisaatio yrittää saavuttaa arvoa portfolion virtaviivaistamisella, ja osoittaa, miten teknologinen monimutkaisuus vaikuttaa strategiseen päätöksentekoon. Lisäksi se näyttää strategisten ja teknologisten päätösten välisen kaksisuuntaisen vaikutuksen. Essee 2 tutkii, kuinka suuri vähittäiskaupan organisaatio kehittää ja käyttää strategisesti tärkeitä algoritmisia työkaluja. Tämä tutkimus kuvaa, kuinka strategia välitetään työkaluihin neuvottelemalla työkalulle rooli, tekemällä abstraktista konkreettista numeeristen arvojen avulla, ja materialisoimalla ymmärrystä työkaluun, ja kuinka työkalun käyttö voi aiheuttaa epävarmuuden peittämistä piilottamalla teknisiä yksityiskohtia. Nämä prosessit vaikuttavat organisaation kehkeytyvään strategiaan ja strategiseen dynamiikkaan. Essee 3 analysoi, kuinka kasvuorganisaatio kehittää ja käyttää edistynyttä puheentunnistusteknologiaa tarjotakseen litterointipalveluita ja - tuotteita. Tämä tutkimus kuvaa, kuinka organisaatio ylläpiti ja paransi järjestelmän suorituskykyä kun järjestelmää laajennettiin, ja tunnistaa joukon tämän mahdollistavia organisaatiokäytäntöjä. Tämä väitöskirja tekee kolme kontribuutiota kirjallisuuteen. Ensinnäkin, kuvaan teknologian kehittämisen ja käytön jatkuvaa vuorovaikutusta, jota organisaatiokirjallisuus tyypillisesti käsittelee kahtena erillisenä prosessina. Toiseksi, tuon uutta ymmärrystä strategia käytäntönä – kirjallisuuteen kuvaamalla monimutkaisten algoritmisten järjestelmien strategista roolia, ja tunnistamalla teknologian kehityksen strategisena toimintana. Kuvailen myös, kuinka strategisesti tärkeitä algoritmisia järjestelmiä rakennetaan ja käytetään ja niiden vaikutusta strategiseen dynamiikkaan. Kolmanneksi, osallistun orastavaan keskusteluun datakäytännöistä kuvaamalla käytäntöjen ja dataa tuottavien organisaatioprosessien olennaista, joskin usein puutteellisesti tunnistettua, roolia tehokkaiden algoritmisten järjestelmien rakentamisessa.fi
dc.format.extent105 + app. 145
dc.identifier.isbn978-952-64-1765-3 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-64-1764-6 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/127713
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-64-1765-3
dc.language.isoenen
dc.opnPachidi, Stella, Prof., University of Cambridge, United Kingdom
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspart[Publication 1]: Seppälä, Jane; Vuori, Timo. Capturing What’s Not There: Socio-psychological Dynamics of Merging Complex Technology. Essay. 50 pages. Earlier versions of the essay were presented at the Academy of Management (AoM) Annual Meeting 2021 and 2022, and the European Group for Organizational Studies (EGOS) Colloquium 2021.
dc.relation.haspart[Publication 2]: Seppälä, Jane; Vuori, Timo; Ojanperä, Tero. Building Tools that Enact Strategy –Effects on Emergent Strategy and Strategizing Dynamics. Essay. 40 pages. Earlier versions of the essay were presented at AOM 2022 and 2023, EGOS 2022 and 2023, Strategic Management Society (SMS) Annual Conference 2022, and SMS Special Conference “Governing Knowledge and Imagination in the Digital Era” in 2022.
dc.relation.haspart[Publication 3]: Mucha, Tomasz; Seppälä, Jane; Gustafsson, Robin; Lyytinen, Kalle. Reframing Machine Learning Systems: A Case Study of a Medical Transcription Company. Submitted to a peer-reviewed journal in August 2023. 43 pages. An earlier version of the essay was presented at the Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2023, where it was nominated for the Best Paper Award in Information Technology in the Healthcare Track.
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL THESESen
dc.relation.ispartofseries77/2024
dc.revLifshitz- Assaf, Hila, Prof., University of Warwick, United Kingdom and Harvard University, United States
dc.revPachidi, Stella, Prof., University of Cambridge, United Kingdom United Kingdom
dc.subject.keywordstrategy-as-practiceen
dc.subject.keywordalgorithmic systemsen
dc.subject.keywordtechnological complexityen
dc.subject.keywordstrategia käytäntönäfi
dc.subject.keywordalgoritmiset järjestelmätfi
dc.subject.keywordteknologinen monimutkaisuusfi
dc.subject.otherComputer scienceen
dc.subject.otherManagementen
dc.subject.otherMathematicsen
dc.subject.otherOrganisations, Corporationsen
dc.titleOn the Strategic Importance of Building and Using Complex, Algorithmic Systemsen
dc.titleMonimutkaisten algoritmisten järjestelmien rakentamisen ja käytön strateginen tärkeysfi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.acrisexportstatuschecked 2024-05-27_1410
local.aalto.archiveyes
local.aalto.formfolder2024_05_10_klo_09_17
local.aalto.infraBioeconomy Infrastructure
local.aalto.infraOtaNano
local.aalto.infraOtaNano - Nanomicroscopy Center
local.aalto.infraRaw MatTERS Infrastructure (RAMI)
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526417653.pdf
Size:
2.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format