Optisen mittauslaitteen valmistuksen ja laadun kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
97
Series
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Kontila, Olli
Ojanperä, Jyrki
Keywords
valmistettavuus, massaräätälöinti, DFMA, tapaustutkimus
Other note
Citation