Carefree holiday, responsible tourism - Dispersed hotel to Nardó

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHuovinen, Katja
dc.contributor.authorOrelma, Laura
dc.contributor.departmentArkkitehtuurin laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorHuttunen, Hannu
dc.date.accessioned2020-12-28T10:42:47Z
dc.date.available2020-12-28T10:42:47Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractThis master's thesis examines the concept of dispersed hotels, specifically a dispersed hotel in Nardó, Southern Italy. A dispersed hotel, albergo diffuso, is a hotel concept developed in Italy by hotel marketing consultant, Giancarlo Dall'Ara in the 1980s. The rooms and the reception of a hotel are situated at different addresses in the old town. The concept is designed for the revitalization of withered or abandoned small towns through tourism. After the introduction, the thesis is divided into four chapters. The first chapter lays the foundation by describing a complementary building used as part of a dispersed hotel in Nardó through the city's history, location and capabilities. The second chapter deals with hotel design and placement of the dispersed hotel in the old city. The third chapter discusses the complementary building in the historic environment. The fourth chapter presents the plans to implement the hotel. The city of Nardó is located in the "boot heel" in Apulia. To maintain the identity and existing buildings, the thesis focuses on the opportunities offered by tourism. Tourism is contemplated from the viewpoint of sustainability and responsibility. Responsible tourism tries to minimize negative environmental, economic and social impacts. The thesis examines how sustainable design principles can be implemented through architecture. The development of the historic center will promote not only tourism, but also provides local opportunities of employment and enables the locals to enjoy their own city center. To support the tourism of Nardó, a merging of tourism strategies is suggested of towns in the same province. In that case, the cities would be connected and Nardó would be one part of "pearl necklace". The series of cities could be explored by bike. The flat country of the countryside would give this a perfect setting. Today, there is no plan to promote tourism in the city even though interest seems to exist. There are no hotels and only few restaurants in the old town. Those locals who are interested in promoting tourism do not possess the money to do so, whilst those who do, do not necessarily want to change things. The context is explored through observing, drawing, taking photographs and interviewing. The analysis also includes a variety of visualizations of the structure and history of the old town. The plans themselves move in the interface of residential architecture and architectural history. Plans were made for four locations. The first location, the hotel reception at via Cuomo and the apartment above were combined into a single entity. It included a change of usage and slight additional construction. The apartment has been pierced with a new atrium to allow light to flood the lower floors. The second and third design subjects are located in Via Tripoli and in Via Santa Sofia. The first of these two IS a conversion and renovation of the apartment. Each hotel room has their own entrance, and a collective space is centred in the middle of the rooms, The desire to keep the vaulted rooms as intact as possible was grounds for this decision, The building at Via Santa Sofia is a complementary part of the block on the spot of previously collapsed buildings, A typical front yard and garden are realized as an adapted version. The front yard is a split of the building mass at the end of the via Cuomo. The garden is at the common roof terrace of the building, The plans have been carried out taking into account the local building code regarding the facades, accessibility and climate. The hotel has a total of 23 rooms and 44 beds. The total surface area of usage is 782 m2, including hotel rooms 468 m2, lobby areas 204 m2, auxiliary facilities and the stairs 64 m2, staff rooms 26 m2, and 19 m2 retail space for rent. The plan of the dispersed hotel and its additional services can breathe new life into the old city center and provide a new direction for the formerly agro town. New uses for abandoned buildings can protect and develop the old city, thus avoiding deterioration of the historic environment.en
dc.description.abstractDiplomityö käsittelee hajautetun hotellin sijoittamista Nardóon, Etelä-Italiaan. Hajautettu hotelli, albergo diffuso, on Italiassa hotellimarkkinointikonsultti Giancarlo Dall'Ara 1980-luvulla kehittämä hotellikonsepti. Siinä huoneet ja vastaanotto on hajautettu eri osoitteisiin vanhan kaupungin sisällä. Konsepti on suunniteltu tyhjentyvien tai hylättyjen pienkaupunkien elävöittämiseen turismin keinoin. Työn selostus jakautuu johdannon jälkeen neljään osaan. Ensimmäinen osa taustoittaa maaseutukaupungin vanhan keskustan täydennysrakentamista Nardon kaupungin historialla, sijainnilla ja mahdollisuuksilla. Toinen osa käsittelee hotellisuunnittelua ja hotellin sijoittamista vanhaan kaupunkiin. Kolmannessa osassa pohditaan täydennysrakentamista historialliseen ympäristöön. Neljäs osa on suunnitelma hotellin toteuttamiseksi. Nardón kaupunki sijaitsee "saappaan korossa" Apulian maakunnassa. Identiteetin ja vanhan rakennuskannan säilyttämiseksi keskitytään turismin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Matkailua pohditaan kestävän ja vastuullisen turismin näkökulmasta. Vastuullisessa turismissa minimoidaan alueeseen kohdistuvaa negatiivista vaikutusta, huomioidaan ympäristöllisiä ja taloudellisia tekijöitä sekä sosiaalisia vaikutuksia. Työssä tutkitaan miten kestävän suunnittelun periaatteita voidaan toteuttaa arkkitehtonisin valinnoin. Historiallisen keskustan kehittäminen edistää paitsi turismia, niin myös lisää paikallisten mahdollisuuksia työllistyä ja viihtyä omassa keskustassaan. Hotellitoiminnan tukemiseksi esitetään maakunnan eri kaupunkien turismistrategioiden yhdistämistä. Tällöin Nardó on osa pienkaupunkien helminauhaa ja kokonaisuuteen voisi tutustua esimerkiksi pyöräillen. Tasamaasta koostuva maakunta antaisi tähän hyvät puitteet. Nykyään turismin edistämiseen ei ole varsinaista suunnitelmaa vaikka kiinnostusta tuntuukin löytyvän. Vanhassa kaupungissa ei ole vielä yhtään hotellia ja lounaspaikkojakin on vain yksi. Turismista kiinnostuneilla paikallisilla ei ole ollut rahaa lähteä toimintaa rakentamaan. Niillä joilla on rahaa, ei löydy välttämättä tahtoa asioiden muuttamiseen. Suunnitelmaa pohjustetaan havainnoimalla piirtäen, valokuvaten ja haastatellen. Analyysiin kuuluu myös erilaisia visualisointeja vanhankaupungin rakenteesta ja historiasta. Itse suunnittelutyö liikkuu asuntoarkkitehtuurin ja arkkitehtuurin historian rajapinnassa. Suunnitelmaan valikoitui 4 erillistä kohdetta. Hotellin vastaanotto via Duomolla ja yläpuolinen huoneisto yhdistetään suunnitelmassa yhdeksi kokonaisuudeksi, johon kuuluu käyttötarkoituksen muutoksen lisäksi hieman lisärakentamista. Huoneistoon on puhkaistu uusi atriumpiha valon mahdollistamiseksi alempiin kerroksiin. Kaksi muuta suunnittelukohdetta sijaitsevat Via Tripolilla ja via Santa Sofialla. Ensin mainitun huoneiston käyttötarkoitus muutetaan ja tila peruskorjataan. Hotellihuoneisiin on omat sisäänkäynnit ja huoneiden keskellä yhteiskäyttötila. Holvattujen huoneiden säilyttäminen mahdollisimman eheänä oli yksi ratkaisuperiaatteista. Via Santa Sofian kohde on korttelia täydentävä uudisrakennus aiemmin romahtaneiden rakennusten paikalle. Kohteeseen on toteutettu mukautettu versio alueelle tyypillisestä erillisestä etupihasta ja puutarhasta. Etupiha on lohkaistu rakennusmassan reunaan via Duomon päätteeksi ja puutarha sijaitsee yhteisellä kattoterassilla. Suunnitelmat on toteutettu huomioiden paikallisia rakennusmääräyksiä koskien julkisivumääräyksiä, esteettömyyttä ja ilmastoa. Hotellissa on yhteensä 23 huonetta ja 44 sänkyä. Kokonaishyötyneliömäärä on 790 m2, josta hotellihuoneita on 460 m2, yhteis- ja aulatiloja 215 m2, aputiloja ja portaita 72 m2, henkilökunnan tiloja 24 m2 ja ulosvuokrattavaa liiketilaa 19 m2. Hajautetun hotellin suunnitelma siihen liittyvine oheispalveluineen voi puhaltaa uutta elämää vanhaan keskustaan ja tarjota uutta suuntaa entiselle maanviljelyskaupungille. Hylättyjen rakennusten uudet käyttötarkoitukset voivat suojella ja kehittää vanhaa kaupunkia. Historiallinen ympäristö voi näin välttää rapistumisen.fi
dc.format.extent134 + [22]
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100582
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122859413
dc.language.isofien
dc.programme.majorArkkitehtuuri IIfi
dc.programme.mcodeA-52fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keyworddispersed hotelen
dc.subject.keywordhajautettu hotellifi
dc.subject.keywordalbergo diffusoen
dc.subject.keywordNardófi
dc.subject.keywordhotel designen
dc.subject.keywordhotellisuunnittelufi
dc.subject.keywordcomplementary constructionen
dc.subject.keywordtäydennysrakentaminenfi
dc.subject.keywordresponsible tourismen
dc.subject.keywordvastuullinen turismifi
dc.subject.keywordsustainable tourismen
dc.subject.keywordkestävä turismifi
dc.subject.keywordold townen
dc.subject.keywordvanha kaupunkifi
dc.titleCarefree holiday, responsible tourism - Dispersed hotel to Nardóen
dc.titleHuoletonta lomaa, Vastuullista turismia - Hajautettu hotelli Nardóonfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi46076
local.aalto.openaccessno
Files