XML-based e-business frameworks and supply chain integration

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007-12-03
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
85, [70]
Series
TKK dissertations, 98
Abstract
Although information and communication technologies have opened up new possibilities of doing business, supply chain integration, especially exchange of business documents in business processes, is far from simple. Fortunately, standardization can facilitate information sharing between business partners. Data formats, such as XML, are low-level standards that define data structures and data elements. They are insufficient in supply chain integration because business partners must know what information should be shared when and how. E-business frameworks are high-level standards that specify business documents, business processes and messaging. XML-based e-business frameworks are limitedly open and have been mostly standardized in formal organizations. In addition, industry-specific e-business frameworks seem to be more comprehensive in their properties than cross-industry e-business frameworks. Software vendors tend to prefer the standardization of cross-industry e-business frameworks, whereas users tend to favor the standardization of industry-specific e-business frameworks. Within an industrial case, an XML-based integration system prototype proved that the XML format and basic XML technologies, together with an e-business framework, provide a sound basis for supply chain integration. According to this industrial case, XML-based integration systems can result in cost savings in comparison to EDI-based integration systems. The XML format has gained a significant footing in industry-specific e-business frameworks and dominates in cross-industry-process e-business frameworks. The use of XML-based e-business frameworks has increased more than the use of EDI-based e-business frameworks in 2004. In addition, the use of XML-based e-business frameworks has become more common in the new European market economies and in those industries for which there is an XML-based but no EDI-based industry-specific e-business framework. XML-based e-business frameworks seem to support a larger number of e-business functions than EDI-based e-business frameworks. If the company has adopted a large number of e-business functions, it will more likely replace EDI-based with XML-based e-business frameworks.

Tieto- ja viestintätekniikat ovat avanneet uusia mahdollisuuksia tehdä liiketoimintaa. Kuitenkin toimitusketjun integraatio erityisesti liiketoimintadokumenttien vaihtamiseksi liikekumppanien välisissä liiketoimintaprosesseissa ei ole yksinkertaista. Onneksi standardointi helpottaa tiedon jakamista kumppanien välillä. Tietoformaatit kuten XML ovat alemman tason standardeja, jotka määrittelevät tiedon rakenteet ja osat yleisesti. Formaatit ovat riittämättömiä integraatiossa, koska kumppanien on tiedettävä mitä tietoa pitää jakaa milloin ja miten. Sähköisen liiketoiminnan kehikot ovat korkean tason standardeja, jotka määrittelevät dokumentteja, prosesseja ja viestintätapoja liiketoimintaan. XML-pohjaiset kehikot ovat tekijänoikeudellisesti rajallisesti avoimia ja standardoitu useimmiten tarkoitusta varten muodostetuissa organisaatioissa. Toimialakohtaiset kehikot näyttävät olevan ominaisuuksiltaan laajempia kuin toimialariippumattomat kehikot. Ohjelmistoyrityksillä on tapana suosia toimialariippumattomien kehikoiden ja käyttäjäyrityksillä toimialakohtaisten kehikoiden standardointia. Teollisen tapaustutkimuksen puitteissa XML-pohjaisen integraatiojärjestelmän prototyyppi osoitti, että XML-formaatti ja -tekniikat yhdessä kehikon kanssa tarjoavat hyvän perustan integraatiolle. Tämän tapaustutkimuksen mukaan XML-pohjaiset integraatiojärjestelmät voivat tuottaa kustannussäästöjä verrattuna EDI-pohjaisiin integraatiojärjestelmiin. XML-formaatti on saavuttanut merkittävän aseman toimialakohtaisissa kehikoissa ja on hallitseva prosesseihin painottuvissa toimialariippumattomissa kehikoissa. XML-pohjaisten kehikoiden käyttö on lisääntynyt enemmän kuin EDI-pohjaisten kehikoiden käyttö vuonna 2004. Lisäksi XML-pohjaisen kehikot ovat tulleet yleisemmiksi kuin EDI-pohjaiset kehikot niissä eurooppalaisissa maissa, jotka ovat uusia markkinatalouksia, sekä niillä toimialoilla, joita varten on olemassa XML-pohjainen mutta ei EDI-pohjaista toimialakohtaista kehikkoa. XML-pohjaiset kehikot näyttävät tukevan useampia sähköisiä liiketoimintoja kuin EDI-pohjaiset kehikot. Yritys on suuremmalla todennäköisyydellä valmis korvaamaan EDI-pohjaiset XML-pohjaisilla kehikoilla, jos se on omaksunut useita sähköisiä liiketoimintoja.
Description
Keywords
electronic business (e-business), supply chains, information sharing, standardization, integration systems, Extensible Markup Language (XML), Electronic Data Interchange (EDI), sähköinen liiketoiminta, toimitusketjut, tiedon jakaminen, standardointi, integraatiojärjestelmät, Extensible Markup Language (XML), Electronic Data Interchange (EDI)
Other note
Parts
  • Nurmilaakso, J.M., Kotinurmi, P., 2004, A review of XML-based supply-chain integration, Production Planning & Control, Vol. 15, No. 6, pp. 608-621.
  • Nurmilaakso, J.M., Kettunen, J., Seilonen, I., 2002, XML-based supply chain integration: a case study, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13, No. 8, pp. 586-595.
  • Nurmilaakso, J.M., Kotinurmi, P., Laesvuori, H., 2006, XML-based e-business frameworks and standardization, Computer Standards & Interfaces, Vol. 28, No. 5, pp. 585-599. [article3.pdf] © 2006 Elsevier Science. By permission.
  • Nurmilaakso, J.M., 2008, EDI, XML and e-business frameworks: a survey, Computers in Industry, Vol. 59, No. 4, pp. 370-379. [article4.pdf] © 2008 by author and © 2008 Elsevier Science. By permission.
  • Nurmilaakso, J.M., 2008, Adoption of e-business functions and migration from EDI-based to XML-based e-business frameworks in supply chain integration, International Journal of Production Economics, Vol. 113, No. 2, pp. 721-733. [article5.pdf] © 2008 by author and © 2008 Elsevier Science. By permission.
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010762