25 kg turhaa jätettä – Ruokahävikin määrän havainnollistaminen ruokakuvan avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2022
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on julkaisu, joka havainnollistaa suomalaisen vuotuista keskimääräistä ruokahävikin määrää ruokakuvan keinoin. Havainnollistus tapahtuu arjesta tuttujen havaintojen ja tarinallisuuden avulla. Julkaisu kertoo tarinaa, miten vuoden aikana syntyy 25 kilogrammaa ruokahävikkiä. Julkaisu havainnollistaa pelkästään vuotuista ruokahävikin määrää, mutta ei kerro, millaista ruokaa suomalainen keskimäärin heittää pois. Julkaisu on informatiivinen ja toteava, mutta ei valista tai syyllistä ruokahävikistä. Opinnäytetyö koostuu taustatutkimuksesta ja produktiosta. Taustatutkimuksessa perehdyin ruokahävikin käsitteeseen, yksittäisen suomalaisen ruokahävikkiin, tiedon välittämiseen ja viestin kohdentamiseen. Lisäksi analysoin kolmen ruokahävikkikampanjan valokuvien visuaalisia valintoja ja informatiivisuutta. Produktio-osuus sisältää produktion lähtökohtien ja rajausten esittelyn, olennaisimpien työvaiheiden läpikäynnin ja valmiin julkaisun esittelyn. Tärkeimpiä johtopäätöksiä ovat tarinallisuuden ja leikkisyyden vaikutukset viestin välittymiseen sekä viestin kohdentamisen onnistumiset ja haasteet. Olennaisia huomiota ovat myös visuaalisten valintojen vaikutukset valmiin julkaisun äänensävyyn.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Tolvanen, Anni
Keywords
ruokahävikki, ruokakuva, ruokakuvaus, valokuvaus, havainnollistus, kuvitus
Other note
Citation