How to Turn IIoT Software Solutions into Platforms: A Case Study of Three Existing Solutions

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-08-22
Department
Major/Subject
Operations and Service Management
Mcode
SCI3049
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
72+4
Series
Abstract
The number of smart products connected to the Internet is constantly rising which generates a need for encompassing systems for the control of these products and the data produced by them. For this purpose, multiple companies are introducing various software solutions, which are competing for the status of an industry standard. This study explores what kind for functionalities the software solutions for the Industrial Internet of Things (IIoT) currently provide and how they conform to the concepts presented in the platform literature. The study is conducted as a qualitative case study, which focuses on three existing software solutions: Siemens MindSphere, IBM Watson IoT and GE Predix. The results of the study suggest that the implementation of IIoT software solutions is still in its early phases and the application domain is mostly proprietary and company specific. IIoT software users are discovered to be very protective towards their data, which seems to be the main obstacle preventing IIoT solutions to fully advantage the platform business model.

Internetiin kytkettyjen älykkäiden laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti, mikä luo tarpeen kattaville järjestelmille, jotka kykenevät sekä ohjaamaan näitä laitteita että varastoimaan ja käsittelemään niiden synnyttämää dataa. Useat yritykset ovat tuoneet markkinoille kyseiseen tarkoitukseen soveltuvia ohjelmistoratkaisuja, jotka kilpailevat määräävästä markkina-asemasta. Tämä tutkimus pohtii, minkälaisia toiminnallisuuksia nykyiset teollisen esineiden internetin hallintaan tarkoitetut ohjelmistot tarjoavat sekä miten nämä ohjelmistot mukautuvat alustakirjallisuudessa esitettyihin käsitteisiin. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena case-analyysina, jonka keskiössä on kolme olemassa olevaa ohjelmistoratkaisua: Siemens MindSphere, IBM Watson IoT ja GE Predix. Tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että teollisen esineiden internetin ohjelmistoratkaisut ovat edelleen alkutekijöissään ja olemassa olevat sovellukset on pääosin kehitetty yksittäisten yritysten tarpeisiin. Ohjelmistoratkaisujen käyttäjät suojelevat omistamaansa dataa erittäin tarkasti, mikä näyttäisi toistaiseksi estävän alustapohjaisten bisnesmallien rakentamisen kyseisten ohjelmistojen ympärille.
Description
Supervisor
Seppälä, Timo
Thesis advisor
Seppälä, Timo
Keywords
platforms, industrial internet, enterprise software, data openness
Other note
Citation