An agent-based method for self-study interactive web-based education

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Licentiate thesis
Date
2006
Major/Subject
Acoustics and Audio Signal Processing
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
67
Series
Abstract
This thesis deals with computer-based education of acoustics and digital signal processing. The focus throughout the thesis is on interactive, self-study web-based applications even though many issues are of more general nature as well. The emphasis is especially on describing interactivity while using educational applications and the use of log information for evaluation of learning. The goal for the thesis has been to develop a web-based solution for audio signal processing education with emphasis on advanced, intelligent interactivity. The basis for this interactivity is the double agent architecture for web applications. The architecture allows the control of the interaction process by means of logs and using them as a basis for content adaptation. Furthermore, the novelty of this method is its applicability to evaluation of learning. The log information, provided by the architecture, can be used for on-line evaluation of users' requests and thus provides means for content adaptation. Furthermore, the log information can also be post-processed and used for off-line evaluation of the learning process by both teachers as well as students themselves. The latter has also pedagogical importance supporting the development of self-reflection and metacognitive skills.

Työ käsittelee akustiikan ja digitaalisen signaalinkäsittelyn tietokonevusteista opetusta. Painopiste on kautta linjan vuorovaikutteisissa, itseopiskeluun tarkoitetuissa WWW-sovelluksissa, vaikka työssä käsitellään aihepiiriä laajemminkin. Työ keskittyy erityisesti vuorovaikutteisuuden kuvaamiseen ohjelmistoa käytettäessä sekä käytön yhteydessä saatavan lokitiedon hyödyntämiseen oppimisen arvioinnissa. Työn tavoitteena on ollut kehittää etenkin audiosignaalinkäsittelyyn soveltuva ohjelmistoratkaisu hyödyntämällä nykyaikaista WWW-teknologiaa. Avainasemassa on ollut pyrkiä kehittämään nimenomaan älykkään vuorovaikutteisuuden kuvaamiseen sopiva ratkaisu. Vuorovaikutteisuuden perustana toimii WWW-sovelluksille suunniteltu ns. kaksoisagenttiarkkitehtuuri. Arkkitehtuuri mahdollistaa vuorovaikutusprosessin ja sisällön ohjaamisen lokitiedon avulla. Menetelmän keskeisin uusi oivallus on tämän lokitiedon käyttö oppimisen arviointiin. Lokitiedot mahdollistavat sekä reaaliaikaisen käyttäjien toimien analysoinnin ja sisältömateriaalin muokkaamisen tämän mukaisesti, että jälkikäteen tapahtuvan oppimisprosessin arvioinnin. Arviointia voivat jälkikäteen tehdä sekä oppimateriaalin tuottajat (opettajat) että oppimateriaalin käyttäjät (opiskelijat) itsearviointina. Tällä on oppimisen kannalta tärkeä merkitys ns. metakognitiivisten taitojen kehittymiselle.
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti; Prof.
Thesis advisor
Karjalainen, Matti; Prof.
Keywords
World Wide Web (WWW), Computer Based Education (CBE), interactive web applications, software agents, audio technology, digital signal processing, evaluation of learning, content adaptation, World Wide Web (WWW), tietokoneavusteinen opetus, vuorovaikutteiset www-sovellukset, ohjelmistoagentit, ääniteknologia, digitaalinen signaalinkäsittely, oppimisen arviointi
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-006200