Pään asennon löytäminen videokuvasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-01
Department
Major/Subject
Mediatekniikka
Mcode
T3004
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Kasvojentunnistus on ala, jossa on vielä paljon tutkittavaa. Diplomityön tavoitteena on tutustua eri menetelmiin, joilla voidaan löytää kuvasta kasvot ja arvioida pään suunta. Lisäksi tehdään ohjelma, joka etsii nettikamerasta saadusta kuvasta tai videotiedostosta pään asennon. Ohjelmassa käytetään OpenCV:n objektintunnistusmenetelmää, joka toimii Haar-tyyppisillä piirteillä. OpenCV:tä käytetään kasvojen ja kasvonpiirteiden löytämiseen, joista lasketaan pään asento. Ohjelmaa testataan vertaamalla ohjelmasta saatua pään suuntaa tarkemmin arvioituun pään suuntaan. Ohjelma testataan myös eri valaistusolosuhteissa. Ohjelma toimii nopeasti (noin kymmenen kuvaa sekunnissa) ja pään eri kulmat löytyvät olosuhteista riippuen noin 4 asteen tarkkuudella.

Face recognition is an area where there is still much research to be done. The goal of this master's thesis is to look into different methods of finding a face from a picture and determine the orientation of the head. Alongside this thesis there is a program made that finds the orientation of the head from a webcam or a video file. This program uses OpenCV's object-recognition method that uses Haar-like features to detect objects. OpenCV is used to find the face and face features. From these features the orientation of the head is calculated by the program that is made alongside this thesis. The program is tested by comparing the orientation of the head to the real position of the head. The program is also tested with different lighting conditions. The program works fast (about ten pictures a second) and the head orientation is found, depending on the conditions, approximately at 4 degree accuracy for each of the angles of the head.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Takala, Tapio
Keywords
pää, asento, Haar, piirteet, kasvontunnistus
Other note
Citation