Yksiulotteisen lämpöyhtälön inversio-ongelmia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2017-01-24
Department
Major/Subject
Matematiikka ja systeemitieteet
Mcode
SCI3029
Degree programme
Teknillinen fysiikka ja matematiikka TFM
Language
fi
Pages
19
Series
Description
Supervisor
Hollanti, Camilla
Thesis advisor
Hyvönen, Nuutti
Keywords
lämpöyhtälö, lineaarinen ja epälineaarinen inversio-ongelma, katkaistu singulaariarvohajotelma, Tikhonovin regularisaatio, Gauss-Newton -iteraatio, diskretointi
Other note
Citation