Selainpohjainen tietojärjestelmä prosessitiedon havainnollistamiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät
Mcode
ETA3005
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
Yhä useampi sovellus ja järjestelmä on nykyään selainpohjainen. Tällä saavutetaan monia etuja, kuten helppo päivitettävyys ja pääsy sovellukseen miltä tahansa laitteelta, josta löytyy selain. Tässä työssä on toteutettu selaimessa toimiva järjestelmä, jolla voi luoda ja esittää teollisuudessa prosessien valvontaan käytettyjä prosessikaavionäyttöjä. Järjestelmän toteuttamista varten työssä on tutkittu erityisesti kahta asiaa. Ensinnäkin on tarkasteltu eri vaihtoehtoja muuttuvan grafiikan esittämiseen selaimessa. Toiseksi on selvitetty tehokkaan tiedonsiirron toteuttamista, jotta prosessiin liittyvien muuttujien arvot saadaan siirrettyä reaaliajassa palvelimesta selaimeen. Selvitysvaihe on tehty kirjallisuustutkimuksena. Tehdyn tutkimustyön pohjalta on kehitetty itse järjestelmä. Tutkimuksen perusteella SVG on paras valinta prosessikaavionäyttöjen grafiikan esittämiseen selaimessa, ja WebSocket on tehokkain tekniikka muuttujien arvojen siirtämiseen. Järjestelmän toteutustyöstä saadun kokemuksen ja tehtyjen testien perusteella nämä tekniikat muodostavat myös käytännössä hyvän perustan kuvatun kaltaiselle järjestelmälle. Työn tuloksena syntyi valmis järjestelmä, jota voidaan myydä asiakkaille. Tuloksena on myös suosituksia tutkittujen selaintekniikoiden parhaista käyttötavoista ja käyttötapojen hyvien sekä huonojen puolien analysointia.

It is increasingly common to implement an application as a browser-based system. There are multiple advantages in this approach. It allows the system to be updated easily and it is possible to use the application from any device that has a browser. In this thesis, a browser-based system is implemented for creating and displaying process graphics used for controlling industrial processes. Before implementing the system, it was investigated what possibilities there are to display dynamic graphics in browsers. Additionally, alternatives for implementing an efficient data transfer of process variable values from server to browser were studied. The needed information was gathered from literature sources. The actual implementation was based on this research. As a result of the investigation, SVG seems to be the best choice for implementing process graphics in a browser-based environment. WebSocket is the most effective technique for transferring variable values. Based on the experiences in the actual implementation work of the system and the tests conducted during the work, these are the best choices also in practice. As a result of the work, a working system was implemented that is ready to be sold to customers. In addition, the work analyzes different browser techniques and gives recommendations about best practices of using them.
Description
Supervisor
Seilonen, Ilkka
Thesis advisor
Heikkinen, Johannes
Keywords
prosessikaavionäyttö, vektorigrafiikka, SVG, tiedonsiirto, WebSocket, HTML5
Other note
Citation