The housing regime of Sweden: Concurrent challenges - Part B: Ruotsin asuminen tilastojen valossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 8/2015
Abstract
Raportissa tarkastellaan Ruotsin asumisjärjestelmää tilastojen pohjalta. Ruotsin asuntokannassa painottuvat kerrostalo- ja vuokra-asunnot enemmän kuin esimerkiksi Suomessa. Asuntotuotannon määrä on sodanjälkeisenä aikana vaihdellut erittäin paljon. Tuotannon huippuvuodet 1960- ja 1970-luvuilla olivat samalla runsaan asuintalojen purkamisen aikaa. Tilastojen mukaan Ruotsin keskivuokrat jäisivät Suomea alemmiksi, mutta tietojen luotettavuutta heikentää pimeän jälleenvuokraamisen yleisyys suurkaupungeissa. Pientalojen keskihinnat olivat korkeampia kuin Suomessa. Asumiskustannuksien osuus tuloista oli vuokralaisilla selvästi suurempi kuin muilla. Omistus- ja osuuskunta-asukkaiden asumiskustannusosuus on alentunut 7 vuodessa, kun taas vuokralaisilla se on pysynyt samalla tasolla.
Description
Keywords
Ruotsi, asuntokanta, asunnon hallintamuoto, asuntotuotanto, asuntojen purkaminen, asuntojen hinnat, asuntojen vuokrat, asumiskustannukset, asumisen eriytyminen
Other note
Citation