Software Architecture and Algorithms for a Specific Demand Responsive Transit System

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
68
Series
Abstract
Public transportation is important factor in decreasing pollution, avoiding traffic jams and easening movement of non-car owners. Conventional fixed-time public transportation works adequately and robustly, but current technological advancements in wireless communications and computation can be used to make more intelligent demand responsive transit systems. This thesis presents practical information system architecture and key algorithms for a high-demand demand responsive transit system. This includes identifying the hardware and communication devices required for the systems as well as different components required for the software. Processes within the system are visualized and explained. Benefits and disadvantages of different approaches are examined. Most essential algorithms for the system are described and visited briefly.

Joukkoliikenne on avain päästöjen vähentämiseen, ruuhkien välttämiseen ja yleisen liikkuvuuden parantamiseen. Perinteinen kiinteäaikatauluinen julkinen joukkoliikenne toimii luotettavasti, mutta nykyaikaisen langattoman tiedonsiirtoteknologian ja tietokonelaskennan avulla voidaan tehdä älykkäämpiä ja tehokkaampia kysyntäohjautuvia joukkoliikennejärjestelmiä. Tämä diplomityö kuvaa käytännön tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja avainalgoritmit eräälle suunnitellulle kysyntäohjautuvalle joukkoliikennejärjestelmälle. Tämä sisältää tarvitun laitteiston ja tietoliikennetekniikan kartoituksen kuten myös ohjelmistopuolen eri komponenttien tunnistamisen ja kuvaamisen. Järjestelmän eri prosessit havainnollistetaan ja selitetään. Eri lähestymistapojen hyödyt ja haitat käydään läpi. Järjestelmän toteuttamiseen tarvittavat keskeisimmät algoritmit käydään läpi lyhyesti.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Sulonen, Reijo
Keywords
information systems architecture, tietojärjestelmäarkkitehtuuri, software architecture, ohjelmistoarkkitehtuuri, demand responsive transport, kysyntäohjautuva joukkoliikenne, algorithms, algoritmit, databases, tietokannat
Citation