Väripsykologiaa tilassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Sisustusarkkitehtuuri
Mcode
ARTS3016
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
22
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tutkii väripsykologiaa ja värin psykologisia vaikutuksia ihmiseen tilasuunnittelun kautta. Väripsykologialla tarkoitetaan sitä, miten värit vaikuttavat ihmisen psyykeen. Värit vaikuttavat ihmiseen, minkä vuoksi väripsykologiaa tulee tutkia, jotta suunnittelun keinoin saavutetaan mahdollisimman hyvinvoivia tiloja. Tämä opinnäytetyö tutkii, miten ihminen havaitsee värejä ja miten värit vaikuttavat ihmisen toimintaan. Tavoitteena on selvittää, miten väreillä voidaan edistää ihmisen hyvinvointia ja miten värit vaikuttavat ihmiseen. Lisäksi opinnäytetyö tutkii, miten värin avulla luodaan ihanteellisia ympäristöjä tiloihin, joilla on erilaisia tarpeita. Tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyössä selvisi, että ihmisen värinhavaintokyky muuttuu iän myötä. Värit eivät ole myöskään välttämättömyys ympäristön havainnoinnille. Väri on ilmiö, joka syntyy kohteen ja katsojan vuorovaikutuksesta. Opinnäytetyö osoitti, että väreillä on myös symbolisia vaikutuksia, jotka juontavat juurensa historiasta, esimerkiksi kirkon omaksumista väreistä. Symboliikan lisäksi värikokemukseen vaikuttavat muun muassa biologia, kulttuuri ja trendit. Tutkimuksessa, jota opinnäytetyö esittelee, että värisävyn sijaan oleellisempaa värikokemuksen kannalta on värin kylläisyys ja kirkkaus. Väripsykologisia tutkimuksia ei ole kovin paljon, sillä yksittäisten värien ja väriyhdistelmien tutkiminen on haastavaa. Työ esittelee myös tutkimusta, joka osoitti tummien ja vaaleiden värien vaikuttavan mielikuviin tilan avaruudesta. Opinnäytetyö selvitti millaisia tarpeita lasten ympäristöillä ja terveydenhuollon tiloilla on. Väripsykologia perustuu yksilön kokemuksiin, minkä vuoksi sen tutkiminen on haasteellista yleisellä tasolla. Väripsykologia on myös aiheena ristiriitainen, sillä sen tutkijat esittävät eriäviä tutkimustuloksia ja mielipiteitä.
Description
Supervisor
Pirinen, Antti
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Keywords
väri, väripsykologia, tilasuunnittelu, sisustusarkkitehtuuri, värit, psykologia, arkkitehtuuri
Other note
Citation