Kuinka deoksiribonukleiinihappo kuvitetaan ja muita hitaan journalismin työnkulun ongelmia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-18
Department
Major/Subject
Sonia El Kamel
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
fi
Pages
100 + 4
Series
Description
Supervisor
Sarvas, Risto
Thesis advisor
Mathews, Sonia
Keywords
journalistiikka, hidas journalismi, Lean-ajattelu, hukka, systemaattinen yhdistely, monitapaustutkimus
Other note
Citation