Jäbät & tunteet - Instragramissa viestivän podcastin visuaalisen ilmeen suunnittelu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
41
Series
Abstract
Kandidaatin opinnäytetyössäni tutkin, miten Instagramissa viestivän podcastin visuaalinen ilme luodaan. Opinnäytteeseeni kuuluvat taustatutkimus ja visuaalisen identiteetin suunnittelu. Taustatutkimuksessa käsittelen podcastien visuaalisia ratkaisuja yleisesti sekä millaisia Instagramin visuaalisia trendejä on havaittavissa produktion tekoaikaan. Tutkin inklusiivisuuden toteutumista visuaalisesti esimerkein ja pohdin, miten sain esitettyä Jäbät & tunteet -podcastin visuaalisessa viestinnässä ihmisiä inklusiivisesti kuvituksen keinoin. Käyn läpi visuaalisen viestinnän esimerkkejä, jossa inklusiivisuutta ei olla saatu kuvattua parhain mahdollisin keinoin. Produktio-osuudessa esittelen visuaalisen identiteetin ja vastaan, miten lähdin toteuttamaan työtä ottaen taustatutkimuksen huomioon. Erittelen, miten olen pyrkinyt luomaan inklusiivista kuvakieltä kuvituksillani sekä miten hyödynnän Instagramin visuaalisia trendejä. Otan huomioon myös havaitsemani trendit logosuunnittelussa. Esitän produktion toteutuksen kuvilla, joissa visuaalisen identiteetti on havaittavissa kokonaisuutena. Lopuksi reflektoin työni onnistumista tavoitteissaan. Selitän, kuinka tarkasti kohderyhmä tavoitettiin Instagramissa. Kerron myös mitä inklusiivinen kuvittaminen merkitsee minun työskentelyyni ja miten kuvitukset voisivat olla lähtökohtaisesti inklusiivisempia.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Tolvanen, Anni
Keywords
inklusiivisuus, media, kuvitus, podcast, visuaalisen viestinnän muotoilu, graafinen suunnittelu
Citation