Kirjoitetun kokoelmapolitiikan laatimisesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Date
2005
Department
Library
Kirjasto
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
24
Series
OTA-kirjasto. E, 4
Abstract
Raportti on tehty Teknillisen korkeakoulun kirjaston kokoelmapolitiikan taustaksi. Tavoitteena oli selvittää, miten kirjoitettu kokoelmapolitiikka laaditaan ja mitä se voi sisältää. Lähteenä käytettiin verkosta löytyviä laatimisoppaita, muita dokumentteja, kirjastojen kokoelmapolitiikkoja ja lehtiartikkeleita. Painetusta aineistosta tutustuttiin mm. American Library Association'in oppaaseen (Guide for written collection policy statements). Kirjallisen kokoelmapolitiikan avulla pyritään kirjaston kokoelmien ja kokoelmatyön tavoitteelliseen kehittämiseen. Siinä määritellään kokoelmatyön konteksti, kokoelmien kehittämisen yleisperiaatteet, esim. valintakriteerit ja painopisteet, kokoelmien ylläpitoon ja lahjoituksiin liittyviä seikkoja ja usein myös tarkempia periaatteita, jotka voidaan esittää aihealueittain tai kirjastoyksiköittäin. Selvityksessä määritellään muutamia aiheen keskeisiä käsitteitä sekä kirjallisten kokoelmapolitiikkojen hyötyjä ja niistä esitettyjä varauksia. Laatimisessa tarvittavia taustatietoja luetellaan. Erilaisissa kirjastojen kokoelmapolitiikoissa ja ohjeissa käytetyistä rakenteista ja sisältöjen jakamisesta eri osiin esitetään yhteenveto. Lopuksi kerrotaan lyhyesti kokoelmien arviointiin käytettävästä Conspectus-menetelmästä. Kirjoitetun kokoelmapolitiikan laatimista helpottavat oppaat ja ohjeet sekä muiden kirjastojen kotisivuillaan julkaisemat politiikat, joita löytyy erityisesti angloamerikkalaisten kirjastojen sivuilta. Julistuksen tai laajemman periaatepaperin sisältö ja luonne, kuten itse kokoelmatyökin, riippuu kuitenkin kirjastosta, esimerkiksi sen missiosta ja organisaatiosta, kokoelmien aihealueesta ja rakenteesta sekä asiakaskunnasta. Periaatteiden määrittely edellyttää taustatietojen keräämistä ja laaja-alaista pohdintaa kirjastossa. Yleisluonteisen julkisen kokoelmapoliittisen julistuksen lisäksi kirjastoissa voidaan kirjoittaa käytännön työohjeita, jotta periaatteet saadaan toteutumaan myös käytännössä.
Description
Keywords
collection policy, collection development policy, written collection policy, Conspectus, kokoelmapolitiikka, kirjallinen kokoelmapolitiikka, kokoelmatyö, Conspectus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-004885