Technical Definition of After Sales Material Packages

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
88
Series
Abstract
Industrial maintenance is a many-sided business which has many different factors that must be taking into account. Functioning devices are the business card to engage customers and other users, which means that maintenance has a huge significance in this process. Preventive maintenance, breakdown repairs, spare parts sales, and other services create a maintenance entity. These operations need to be controlled, tuned, and marketed in order to create profitable and effective business. This thesis introduces a repair kit model which is a one solution to improve maintenance handling in the ABB's Product Support. This unit handles global after sales services to the ABB's frequency converters. The model is aimed at helping basic maintenance operations by combining compatible parts into components kits. These kits are designed to meet the majority (more than 80%) of estimated problems by making predictions from the breakdown statistics. The statistics show the most wearing parts, which are the key elements in the new kits. Together with product managers different options for kit combinations were created and sent out for feedback around the world. The final kits were a summary of these factors. The basic idea is to have two larger kits and two preventive maintenance kits for every drive type. The kits will be used according to the failure components. What this means is that when one major component in the kit has been broken, it leads to the use of the whole kit. This may sound like a waste, but the benefits arise from speed and reliability. A Kit model usage cut down the time spent on failure analysis and improves the whole repair lead-time. Changing multiple parts for new ones is the key to better reliability: new parts last longer. These should improve customer satisfaction. What this thesis proves is that the idea is realizable: the main spare parts can be found by using statistics and the repair kits can be put together on the bases of these. Thesis includes the basic repair kit content model, shows the common repair parts and gives recommendations for the future actions.

Teollisuuden kunnossapito on monipuolista liiketoimintaa, jossa tulee ottaa huomioon useita siihen vaikuttavia tekijöitä. Toimivat laitteet ovat erinomainen käyntikortti asiakkaiden ja muiden käyttäjien suuntaan, minkä takia hyvin organisoidulla kunnossapidolla on suuri merkitys prosessissa. Ennakkohuolto, korjaamokorjaus, varaosamyynti ja muut palvelut luovat kunnossapidon kokonaisuuden. Näitä toimintoja tulee hallita, kehittää ja ennen kaikkea myydä, jotta voidaan ylläpitää tuloksellista ja tehokasta liiketoimintaa. Tämä diplomityö esittelee korjauspakettimallin, joka on yksi tapa kehittää kunnossapitotoimintaa ABB Product Support -osastolla. Osasto vastaa ABB:n taajuusmuuttajien globaaleista myynninjälkeisistä palveluista. Mallin on tarkoitus helpottaa normaaleja kunnossapitotoimintoja sovittamalla toisiaan lähellä olevat osat yhteisiin varaosapaketteihin. Näiden pakettien on suunniteltu kattavan enemmistön (80 %) vastaan tulevista ongelmista. Arvio perustuu vikatilastojen analyyseihin. Nämä tilastot osoittivat eniten vikaantuvat osat, jotka ovat keskeisessä osassa uudenlaisia paketteja kootessa. Erilaisia pakettimahdollisuuksia suunniteltiin yhdessä vastaavien tuotepäälliköiden kanssa ja palautetta koottiin myös ABB:n globaalien toimistojen kautta, ennen lopullisten rakenteiden hyväksymistä. Pääasiallinen idea mallissa on kahden suuremman ja kahden ennakkohuollollisen paketin muodostama kokonaisuus jokaista taajuusmuuttajatyyppiä kohti. Paketteja tullaan käyttämään sen perusteella, mitä osia on kulloinkin vioittunut. Tämä siis tarkoittaa, että kun paketin yksikin pääkomponentti on vioittunut, tullaan kaikki paketin osat vaihtamaan laitteeseen. Korjauspakettimalli vähentää vika-analyyseihin käytettyä aikaa ja parantaa korjauksen läpimenoaikaa. Useiden komponenttien vaihtaminen uusiin parantaa tuotteen luotettavuutta, koska uudet osat oletettavasti kestävät taas pidemmän aikaa kunnossa. Tämän tulisi parantaa asiakastyytyväisyyttä. Diplomityö todistaa, että mallia voidaan hyödyntää todellisuudessakin: varaosapaketit voidaan koota perustuen vika-analyysien tuloksiin. Työ esittelee perusvaraosapaketin sisällön, osoittaa yleisimmät vaihdettavat osat ja antaa suosituksia tulevaisuuden toimenpiteistä.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Bäckman, Jarkko
Keywords
after sale, myynnin jälkeiset palvelut, maintenance, kunnossapito, frequency converter, taajuusmuuttaja, packages, paketit
Other note
Citation