Erään sähkönostimen konstruktion tutkimus nykyistä taloudellisempaa valmistusta silmälläpitäen, samalla laatien valmistussuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1956
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
2 osaa ( 66, 15 s. )
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J. O.
Keywords
Other note
Citation