100 vuotta pientä avotaloutta -– Suomen ulkomaankaupan kehitys, merkitys ja näkymät

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Commissioned report
Date
2017-11
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
149
Series
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Volume 2017, issue 73
Abstract
Luomme kuvauksen Suomen ulkomaankaupan kehitykseen runsaan sadan vuoden aikana. Tarkastelemme kaupan kasvua, kehitystä, toimiala- ja maajakaumaa sekä kauppapolitiikkaa. Erityisesti arvioimme viennin kansantaloudellista merkitystä. Globaalien arvoketjujen pirstoutumisen on hankaloittanut viennin analysointia bruttovientilukujen pohjalta. Tästä johtuen esitämme raportissa uusia laskelmia viennin luomasta kotimaisesta arvonlisäyksestä niin historiallisesti kuin nykypäivänä. Lisäksi tarkastelemme euroalueen ja viimeisen finanssikriisin vaikutuksia Suomen ulkomaankauppaan. 1930-luvun laman ja toisen maailmansodan jälkeen noussut protektionismi kauppapolitiikassa vaikutti pitkään. Kaupan vapautumisen, alueellisten kauppasopimusten ja Euroopan unioniin liittymisen myötä viennin luoma arvonlisäys on noussut, mutta toisaalta euroalueella ei löydetä olleen merkittävää vaikutusta jäsenmaiden väliseen ulkomaankauppaan. Tuloksiemme mukaan viennin luoma kotimainen arvonlisäys suhteutettuna bruttokansantuotteeseen ylitti ensimmäisen globalisaatiokauden vapaakauppaympäristössä saavutetun tason vasta 1990-luvun laman jälkeen. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana teollinen tuotanto on pirstoutunut globaaleihin arvoketjuihin ja entistä suurempi osa viennin bruttoarvosta on ulkomaille päätyvää arvonlisäystä. Samalla palveluiden vienti on noussut merkittävästi. Palveluvienti vastasi noin 36 prosentista viennin koko arvonlisäystä vuonna 2016. Yleisesti ottaen 60–70 prosenttia Suomen viennin arvonlisäyksestä koostuu heterogeenisten tuotteiden myynnistä, joissa kilpaillaan erityisesti koettuun laatuun ja brändiin liittyvillä tekijöillä. Suomella on kohtuullisen hyvät mahdollisuudet saada viennistä merkittävää lisäarvonlisäystä tulevaisuudessakin, vaikka myös kauppapoliittisia uhkakuvia on näköpiirissä
Description
Keywords
ulkomaankauppa, kauppapolitiikka, historia, viennin arvonlisäys
Other note
Citation
Haaparanta , P , Tamminen , S , Heikkinen , S , Aunesluoma , J , Hakkala , K N , Kiviluoto , J , Lavikainen , K & Rissanen , A 2017 , 100 vuotta pientä avotaloutta -– Suomen ulkomaankaupan kehitys, merkitys ja näkymät . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , no. 73 , vol. 2017 , Prime Minister's Office . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-480-1 >