Yritysvastuun merkitys maidonjalostusteollisuuden yrityksessä ja sen kehittäminen sidosryhmädialogin kautta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-11
Department
Major/Subject
Ympäristöasioiden hallinta
Mcode
KM3004
Degree programme
BTT - Biotuotetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
104 + 7
Series
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Husgafvel, Roope
Keywords
yritysvastuu, sidosryhmädialogi, maidonjalostus, kestävyys
Citation