Pyrolyysiöljyn laadun parannus esteröinnillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-01-21
Department
Major/Subject
Kemia
Mcode
KE3001
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
97 + 5
Series
Description
Supervisor
Koskinen, Ari
Thesis advisor
Oasmaa, Anja
Keywords
pyrolyysiöljy, pyrolysis oil, atseotrooppinen tislaus, kokonaishappoluku, asetalisointi, esteröinti, azeotropic distillation, total acid number, acetalization, esterification
Other note
Citation