Lahottajasienten diversiteetin ja lajiston tutkiminen lahopuusta DGGE-analyysin avulla boreaalisessa metsässä ja laboratorio-olosuhteissa.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-03
Department
Major/Subject
Kemia
Mcode
KE3001
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
73 + 12
Series
Description
Supervisor
Kulmala, Sakari
Thesis advisor
Mäkipää, Raisa
Keywords
lahottajasieni, decaying fungi, sekvensointi, DGGE, PCR, sienidiversiteetti, sequencing, fungal diversity
Citation