Interactions between Players in Mobile Java™ Gaming Business

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
65 (+11)
Series
Abstract
Nykyään puhelimia ei käytetä enää pelkästään puheluiden soittamiseen ja tekstiviestien lähettämiseen, vaan myös viihteeseen, esimerkiksi pelien pelaamiseen. Mutta ennen kuin peli on loppukäyttäjän puhelimessa, niin taustalla on tapahtunut monia asioita. Työssä tutkittiin minkälaisia. toimijoita mobiilipeliliiketoiminta pitää sisällään ja minkälaisia rooleissa toimijat ovat, keskittyen erityisesti JavaTM -pelien maailmaan. Toimijoiden välisiä, erityisesti teknisiä, vuorovaikutuksia kartoitettiin tavoitteena selvittää minkälaista tietoja ja dataa toimijat keskenään vaihtavat. Lisäksi tosielämän käytäntöjä ja ongelmia analysoitiin valmistelemalla kysely joillekin mobiilipeliliiketoiminta.-alueilla toimiville yhtiöille. Työ esittelee teknisen ratkaisuehdotuksen suurimpiin ongelmiin joita löydettiin kyselyyn pohjautuvassa anaiyysissa pelisisällöntuottajien ja -jakelijoiden välisessä sisältötiedonvaihdossa. Ongelmat liittyvät jakeluformaattien monimuotoisuuteen ja toistuvaan uudelleen lähetykseen. Ratkaisuehdotusta arvioitiin toteuttamalla ehdotusta mukaileva demonstraatiototeutus. Demonstraation pohjalta ratkaisuehdotusen todettiin olevan tarkoituksen mukainen ja ratkaisevan ongelmat joita sen oli tarkoitus ratkaista. Ratkaisun laajamittaisen käyttöönoton katsottiin kuitenkin vaativan vielä lisätyötä johtuen sisällönjakelun monimuotoisesta luonteesta.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Pehrsson, Anssi
Keywords
mobile, mobiili, distribution, sisällönjakelu, delivery, peli, game, Java, Java, J2ME, J2ME, sisältö, content
Other note
Citation