Osallistava mediateos Jotain muuta – kokemuksia kuvien jakamisesta julkisessa kaupunkitilassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
53 + 2
Series
Abstract
Opinnäytetyöni koostuu produktiosta sekä kirjallisesta raportista. Osallistava mediateos "Jotain muuta" esitettiin julkisessa kaupunkitilassa Helsingissä kahtena viikonloppuna: 1.–3.11.2013 sekä 28.2.–2.3.2014. Tarkoituksena oli näyttää yhdessä osallistujien kanssa jotain muuta kuin mainoksia kaupallisen kuvaston kyllästämässä kaupunkitilassa. Halusin kannustaa ihmisiä pohtimaan, millaisia kuvia ja kuvallisia viestejä he tahtoisivat julkisessa kaupunkitilassa näyttää ja nähdä. Osallistujien etukäteen lähettämät kuvat projisoitiin kuvasarjana Bio Rexin ulkoseinään Lasipalatsin aukiolla. Kuka tahansa saattoi lähettää kuvia produktioon, ja ainoa ehto oli, että kuvien tuli olla osallistujien itse tuottamia. Kuvia lähetettiin verkkolomakkeella, sähköpostitse ja Facebookin kautta. Ensimmäinen näytös koostui 20 kuvasta ja yhdestä tekstistä. Toinen näytös oli 195 kuvan sarja, jossa oli kuvia 105 osallistujalta. Tässä raportissa kuvaan "Jotain muuta" -produktion suunnittelua ja toteuttamista toimintatutkimuksena. Lisäksi etsin vastausta tutkimuskysymykseen: millaisia kuvia julkisessa kaupunkitilassa halutaan esittää ja miksi? Tutkimusaineistona käytin "Jotain muuta" -produktioon lähetettyjä kuvia sekä näytösten välissä toteuttamani kyselyn vastauksia. Sovelsin kuva-aineistoon laadullista sisällönanalyysia ja kyselyvastauksiin teemoittelua. Produktioon lähetettyjen kuvien keskeisiä teemoja olivat: luonto ja vuodenaikojen vaihtelu; turistikuvat; kotikaupunkini Helsinki; harrastukset ja vapaa-aika sekä perhe. Produktioon lähetettiin myös runsaasti valokuvia osallistujien omista maalauksista, piirroksista ja muista teoksista, joita haluttiin saada esille julkiseen kaupunkitilaan. Valtaosa kuvista oli esittäviä, ja produktion kautta haluttiin jakaa kauniita kuvia. Produktioon osallistumisen syyt olivat samankaltaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa havaitut amatöörivalokuvausta ja valokuvan jakamista ohjaavat sosiaaliset motiivit: Produktioon lähetetyillä kuvilla kerrottiin muille omasta elämästä, jaettiin tärkeitä kokemuksia ja muisteltiin rakkaita ihmisiä. Kuvilla viestittiin omasta maailmankatsomuksesta ja pyrittiin vaikuttamaan siihen, miten muut minut näkevät. "Jotain muuta" -produktion esittämispaikka toi kuvien jakamiseen lisäulottuvuuden, kun kuvat tulivat myös osaksi kaupunkiympäristöämme. Osallistujien mielestä kuvien projisoiminen ulkoseinään Helsingin keskustassa oli jopa julkisempi esittämistapa kuin kuvien jakaminen internetin yhteisöpalveluissa.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Thesis advisor
Best-Dunkley, Andy
Airaksinen, Tiina
Keywords
osallistuminen, kuvien jakaminen, julkinen kaupunkitila, mediateos
Citation